LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuję

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 1300

w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i podjęcie uchwały;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2021 i podjęcie uchwał;

9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2021;

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

11. Inne sprawy organizacyjne;

12. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj.

w dniu 27 maja 2022 r.  o godzinie 1335 w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach
od 13.05.2022 r. do 27.05.2022 r. w godz. od 800 do 1600.

Szanowni Państwo,

po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, odbędzie się wspólny poczęstunek.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 506 371 309 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.05.2022 r. (wtorek) do 1200.

Z poważaniem

Dorota Sawa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"

 

Informacja - dni wolne od pracy

 


Informujemy, że biuro Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” w dniu 02 maja 2022 r. będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

wnioski konsultacje

W dniu 13.05.2022 r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie biura LGD „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2022 na przedsięwzięcie 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru

Udział w spotkaniu konsultacyjno-doradczym jest punktowany w zakresie spełnienia kryterium ”Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD”.

XV Tradycyjna Majówka z Karpiem

wnioski konsultacje

W związku z możliwością zwiększenia budżetu działania LEADER dla poddziałania 19.3 do wysokości 10% kwoty budżetu 19.2 LSR LGD „Krasnystaw PLUS”, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” podjął decyzję o zwiększeniu budżetu LSR LGD „Krasnystaw PLUS” i jego aktualizację.

Wartość dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR LGD „Krasnystaw PLUS” w PROW 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” wynoszącą 57 800,00 Euro (tj. 231 200,00 PLN przy kursie 4,00 zł) proponujemy dodać do celu szczegółowego 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru w ramach poddziałania 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na realizację projektu współpracy z innymi LGD, który dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące szlaki rowerowe na naszym obszarze. Zmianie ulegną również zapisy LSR w zakresie podwyższenia i wprowadzenia nowych wskaźników.

Życzenia Wielkanocne

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.