LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

 

Relacja z "Festiwalu paczka i faworka"
Siennica Nadolna, 20 lutego 2020 r.

"Festiwal Pączka i Faworka” już po raz ósmy zorganizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej w ramach działań na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi powiatu krasnostawskiego.

 

 

 

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała: pani Dorota Sawa – Prezes Zarządu LGD ,,Krasnystaw Plus” oraz pani Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej uroczyście witając zaproszonych gości, delegacje władz i mieszkańców z gmin powiatu krasnostawskiego. Starosta Powiatu Krasnostawskiego pan Andrzej Leńczuk w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji tłustego czwartku ukazującej wyjątkowy dorobek kulinarny lokalnej społeczności. Następnie głos zabrał pan Adam Puchajda – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę Kół Gospodyń Wiejskich w kultywowaniu tradycji tłustego czwartku i przekazywaniu jej młodym pokoleniom a także zachęcił panie z KGW do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Konkursie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. W trakcie festiwalu pani Dorota Sawa przedstawiła plan działań podejmowanych w roku 2020 przez LGD ,,Krasnystaw Plus” w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

szkolenie info lodr 04 03 2020

Program szkolenia (otwórz)

 

 

festiwal paczka faworka 2020

 

Konkurs dla KGW

 

Redakcja tygodnika „Nowy Tydzień” ogłosiła I edycję Wielkiego Konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”. Zwycięzcy, na zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek, pojadą na wycieczkę do Strasburga, zwiedzić Parlament Europejski. Dodatkowo do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się już na stronie internetowej Nowego Tygodnia (otwórz link). W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału!

 

informacje dla wnioskodawcow

Nabór 6/2019 - protokół: download / listy: download

Aktualizacja z dn. 26.02 - protokół/listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

Ankieta

 

Ankieta dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjentów, grantobiorców (skutecznych i nieskutecznych) z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”

 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS. Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, do 29.01.2020r.

Ankieta dla mieszkańców: download(.docx)
Ankieta dla beneficjentów: download(.docx)
Ankieta dla przedstawicieli organizacji społecznych: download(.docx)

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.