LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

relacja logo ue ksow prow

lgd mwak 2019

 

Relacja z wizyty partnerskiej na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem

W dniach 9-11 października 2019 roku odbyła się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych na terenie partnera KSOW w ramach operacji ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD, koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną z obszaru działania partnerów KSOW: Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska” oraz LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia LGD Miedzy Wisłą a Kampinosem. Prezes Stowarzyszenia pan Paweł Białecki przedstawił wizytującej grupie ideę, system tożsamości oraz plan wdrożenia marki lokalnej ,,Misja Kampinos” stworzonej z myślą o mieszkańcach, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i instytucjach z regionu między Wisła a Kampinosem. Prezentacja zawierała opis głównych zadań marki Misja Kampinos promujących lokalne zasoby, bogactwo dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Uczestnicy wizyty poznali szczegóły strategii marki Misja Kampinos, która w swych założeniach stanowić ma narzędzie porządkujące i ukierunkowujące proces promocji produktów i usług oferowanych przez twórców i usługodawców z dziewięciu gmin obszaru działania LGD Między Wisłą a Kampinosem: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz z Stare Babice.

informacje dla wnioskodawcow

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

Informujemy, że w ramach ogłoszonego naboru 4/2019 dla przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.

 

informacje dla wnioskodawcow

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

2. lista wniosków / skan: download(.pdf)

3. lista wniosków / skan: download(.pdf)

4. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

konferencja nawadnianie wapnowanie gleb

 

 

LGD Partnerstwo Ducha Gór 2019 - info

LGD Partnerstwo Ducha Gór 2019

 

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” w ramach realizowanej operacji ,,Marka Lokalna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W dniach 8-10 września 2019 roku odbyła się pierwsza z dwóch planowanych wizyt studyjnych na terenie partnera KSOW w ramach operacji ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD, koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną z obszaru działania Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, partnerów Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska” oraz Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.