LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

zaproszenie

 W imieniu FAOW Lidera Konsorcjum operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

pt. „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim (EPW)” zapraszamy do udziału w spotkaniu „Usłysz Głos Wsi”, mającym na celu dyskusję na temat przyszłości rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w aspekcie rezultatów wypracowanych na Europejskim Parlamencie Wiejskim w Kielcach oraz planów stworzenia polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie.

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców wsi, w szczególności przedstawicieli organizacji partnerskich będących członkami i sympatykami FAOW. Ważnym aspektem będzie udział uczniów, studentów oraz młodych rolników – uczestników Finałów Wojewódzkich XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Spotkanie „Usłysz głos wsi” dla województwa lubelskiego odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 10.00.

Program wydarzenia znajduje się w załączniku.

Broszura informacyjna download(.pdf)

Harmonogram spotkania download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.