Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Krasnystaw PLUS"
w ramach PROW 2014-2020 stan 14.06.2022 r.

download

 


ARCHIWUM

 

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Krasnystaw PLUS"
w ramach PROW 2014-2020 stan 08.06.2021 r.

download

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Krasnystaw PLUS"
w ramach PROW 2014-2020 stan 16.11.2020 r.

download

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Krasnystaw PLUS"
w ramach PROW 2014-2020 stan 01.06.2020 r. (z uwzględnieniem uwag z dn. 18.06.2020 r.)

download

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Krasnystaw PLUS"
w ramach PROW 2014-2020

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.