Harmonogram planu komunikacji na rok 2020

download

 


ARCHIWUM

 

ROK 2019

Harmonogram planu komunikacjidownload Analiza efektywności... w 2018 r.download

 

ROK 2018

Harmonogram planu komunikacjidownload Analiza efektywności... w 2017 r.download

 

ROK 2017

Harmonogram planu komunikacjidownload Raport realizacji planu komunikacjidownload

 

ROK 2016

Harmonogram planu komunikacjidownload Raport realizacji planu komunikacjidownload

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.