Harmonogram planu komunikacji na rok 2020

download

 


ARCHIWUM

 

ROK 2019

Harmonogram planu komunikacjidownload Analiza efektywności... w 2019 r.download

 

ROK 2018

Harmonogram planu komunikacjidownload Analiza efektywności... w 2018 r.download

 

ROK 2017

Harmonogram planu komunikacjidownload Analiza efektywności... w 2017 r.download
Raport realizacji planu komunikacjidownload

 

ROK 2016

Harmonogram planu komunikacjidownload Raport realizacji planu komunikacjidownload

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.