LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
z dnia 2 czerwca 2023 r.

download

 

Ewaluacja LSR

download

 


ARCHIWUM

 

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
z dnia 27 maja 2022 r.

download

 

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2021 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 23 czerwca 2021 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 05 marca 2021 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 25 lipca 2019 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 02 lipca 2018 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020
po zmianie z dnia 04 września 2017 r.

download

LSR LGD "Krasnystaw PLUS" 2014-2020

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.