Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
Załącznik do uchwały nr 11/I/2019
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
z dnia 19.06.2019r.

download

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
Załącznik do uchwały nr 10/1/2017
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
z dnia 20.06.2017r.

download

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
Załącznik do uchwały nr I/17/2016
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
z dnia 11.05.2016r.

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.