W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy uszczegółowienie do zapytania o cenę z dnia 10 stycznia 2019r. na realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

Informujemy, iż w pkt. 4.2 Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki należy uwzględnić wszystkie wymienione narzędzia komunikacji marketingowej. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w przedkładanych ofertach.

 

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku w terenie pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu

Informujemy, że w dniu 15.06.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 122/15/06/2018 ukazało się zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu na obszar LGD Krasnystaw, zwanego dalej "wyjazdem studyjnym" dla 40 osób dorosłych w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania Krajna Złotowska (link).

 

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 16.05.2018r. – 05.06.2018 r.
do Biura LGD ,,Krasnystaw Plus” wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez:
KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

załącznik: download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.