Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym organizacji wizyty studyjnej w zakresie promocji szlaku rowerowego „GREENWAYS- Dziedzictwo Wschodu” w ramach Działania 19 Leader; Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. Projekt jest realizowany we współpracy:

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin;

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Kraśnickiej”, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik;

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Biłgorajskiej”, ul. Sikorskiego 12, 23-400 Biłgoraj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, u. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

1.    Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej w zakresie „GREENWAYS- Dziedzictwo wschodu” dla dziennikarzy oraz branży turystycznej.

3.    Ocena oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%

4.    Wymagania:

- Miejsce wyjazdu studyjnego: transport z Lublina po lubelskim szlaku rowerowym „GREENWAYS- Dziedzictwo wschodu” (około 400 km);
- Data wyjazdu studyjnego: wrzesień 2023;
- Czas trwania wyjazdu studyjnego: 3 dni;
- Ilość osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym: 20;
- Nocleg hotel o standardzie minimum trzy gwiazdowym w Lublinie;
- Wyżywienie: 2x śniadanie, 3x obiad, 2x kolacja;
- Zwrot kosztów dojazdu do Lublina: ryczałt 300 zł na osobę;
- Koszty ubezpieczenia;
- Pilot- przewodnik po szlaku rowerowym „GREENWAYS- Dziedzictwo wschodu”;
- Materiały promocyjne- teczka, długopis, notes, sakwy rowerowe, identyfikator;
- Forma płatności: przelew.

5.    Forma i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 grudnia 2022 r. godz. 1200. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie oferty: Dorota Sawa, tel. 512 304 381

6.    Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

- Wykonawca oświadczy, że dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem.
- Wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
- Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT / rachunku.

7.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:

- Pełną nazwę Oferenta;
- Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu;
- Cenę oferty;

Z poważaniem,

Dorota Sawa
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Formularz ofertowy download(.pdf)

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-210 Kraśnik

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-200 Biłgoraj

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym dotyczącym wykonania gadżetów promocyjnych w ramach projektu współpracy realizowanego na obszarze w/w LGD w ramach Działania 19 Leader; Poddziałanie 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie gadżetów promocyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

2. Termin wykonania zamówienia dnia 16.09.2022 roku

3. Kryterium oceny ofert - 100% cena.

4. Oferty należy przesłać na adres email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.07.2022 do godz. 1200.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 o godz. 1215

6. Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Dorota Sawa tel. 512 304 381

Zaproszenie w formacie PDF

 

Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz zapytania ofertowego

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

4. Wzór umowy

W związku z planowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zakupem materiałów promocyjnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: wykonanie materiałów promocyjnych.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów promocyjnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-200 Biłgoraj
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski
Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, ul. Matysiaka 7, 23-230 Krasnystaw

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym dotyczącym wykonania gadżetów promocyjnych w ramach projektu współpracy realizowanego na obszarze w/w LGD w ramach Działania 19 Leader; Poddziałanie 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie gadżetów promocyjnych.

2. Termin wykonania zamówienia od 1 lutego 2021 do dnia 30 marca 2021 roku

 

Zaproszenie do składania ofert: download(.pdf)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: download(.pdf)
Formularz ofertowy: download(.doc)
Przetwarzanie danych osobowych: download(.docx)

W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy uszczegółowienie do zapytania o cenę z dnia 10 stycznia 2019r. na realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

Informujemy, iż w pkt. 4.2 Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki należy uwzględnić wszystkie wymienione narzędzia komunikacji marketingowej. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w przedkładanych ofertach.

 

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.