Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-200 Biłgoraj
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski
Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, ul. Matysiaka 7, 23-230 Krasnystaw

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym dotyczącym wykonania gadżetów promocyjnych w ramach projektu współpracy realizowanego na obszarze w/w LGD w ramach Działania 19 Leader; Poddziałanie 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie gadżetów promocyjnych.

2. Termin wykonania zamówienia od 1 lutego 2021 do dnia 30 marca 2021 roku

 

Zaproszenie do składania ofert: download(.pdf)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: download(.pdf)
Formularz ofertowy: download(.doc)
Przetwarzanie danych osobowych: download(.docx)

W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy uszczegółowienie do zapytania o cenę z dnia 10 stycznia 2019r. na realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

Informujemy, iż w pkt. 4.2 Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki należy uwzględnić wszystkie wymienione narzędzia komunikacji marketingowej. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w przedkładanych ofertach.

 

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku w terenie pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu

Informujemy, że w dniu 15.06.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 122/15/06/2018 ukazało się zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu na obszar LGD Krasnystaw, zwanego dalej "wyjazdem studyjnym" dla 40 osób dorosłych w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania Krajna Złotowska (link).

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.