Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Krasnystaw PLUS do opiniowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników, której egzemplarz dostępny jest w siedzibie biura LGD Krasnystaw PLUS ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

Po zakończeniu konsultacji LGD Krasnystaw PLUS opracuje końcową wersję LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

zaproszenie

Konsultacje społeczne, które odbywały się przez cały okres przygotowania LSR, pozwoliły wypracować przez Grupę Roboczą zarys procedury monitoringu i ewaluacji LSR i jednocześnie zostały dopracowane szczegóły planu komunikacji oraz doboru skutecznych działań informacyjnych. 

Na spotkaniu Grupy Roboczej w dniu 18.05.2023 r. szczegółowo omówiono w/w dokumenty, a także wskazano najważniejsze kwestie z punktu widzenia prawidłowej realizacji LSR. Uwzględniono uwagi wniesione przez uczestników w ramach konsultacji i na tym proces przygotowywania projektu LSR zakończył się.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do konsultacji społecznych za pośrednictwem forum dyskusyjnego on-line i do wyrażania swojej opinii do wypracowanych wniosków w zakresie przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

LINK DO FORUM

Przekazujemy do konsultacji społecznych  propozycję lokalnych kryteriów wyboru operacji wypracowane w ramach spotkania grupy roboczej w dniu 26.04.2023 r.

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku.

Sugestie i uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr 506 371 309, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem komunikatora Messenger lub w Punkcie Konsultacyjnym biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie.

Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (w tym projektów grantowych) odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego obszaru.

Ponadto informujemy, że kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się 18.05.2023 r. w godz. 1300 – 1500  w biurze Stowarzyszenia, na którym będą omawiane propozycje Procedur monitoringu i ewaluacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Zarys procedury monitoringu i ewaluacji LSR 2023-2027 zostanie przedłożony w Punkcie Konsultacyjnym. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi oraz propozycje zapisów.

1. LKW - Rozwój istniejących przedsiębiorstw/zakładanie działalności gospodarczej: download(.pdf)

2. LKW - Grantobiorcy: download(.pdf)

3.Inteligentna wieś - kryteria: download(.pdf)

 

zaproszenie

Tematem ostatniego spotkania grupy roboczej w dniu 12.04.2023 r. było określenie wstępnej wersji budżetu do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 2023-2027. Ostateczna wersja budżetu została przyjęta na konsultacjach społecznych budżetu partycypacyjnego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku (pobierz).

Sugestie i uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr 506 371 309, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem komunikatora Messenger lub w Punkcie Konsultacyjnym biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie.

Ponadto informujemy, że kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się 26.04.2023 r. w godz. 1300 – 1500  w biurze Stowarzyszenia, na którym będą omawiane propozycje do lokalnych kryteriów wyboru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa. 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.