W dniu 17 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00042-6934-UM0300042/22 w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w tym: spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, prace zespołu roboczego, warsztaty oraz działalność punktu konsultacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.


 stopka 4x PROW LGD

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.