Informacja

Dnia 14 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa dotycząca warunków i sposobach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność na kwotę 2 000 000 euro.

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.