Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń w rozwoju obszaru LGD z uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu oraz zmian demograficznych obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców regionu.

Ankieta download(.doc)

 

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat najefektywniejszego środka przekazu informacji.

 Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców regionu.

 

Ankieta znajduje się tutaj

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.