LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Konsultacje

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

Dotychczas przez kilkanaście ostatnich lat ten instrument pod nazwą LEADER sprawdził się na Lubelszczyźnie (i w kraju) na obszarach wiejskich. Był wdrażany poprzez Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez lokalne społeczności z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i innych lokalnych liderów. Finansowane były małe inicjatywy społeczne (jak np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, dziedzictwo lokalne) oraz gospodarcze (tworzenie nowych lokalnych firm i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy i promocja produktów lokalnych). Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo, informujemy, że zostały zaktualizowane linki do załączników w naborach 3/2021 i 4/2021 w związku ze zmianami na stronie www ARiMR

 

 

Ogłoszenie nr 3/2021 - Rozwój istniejących przedsiębiorstw  (link)
Ogłoszenie nr 4/2021 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw (link)

 

informacje dla wnioskodawcow

 

Nabór 1/2021 i 2/2021 - protokół: download

Listy:
nabór 1/2021: download nabór 2/2021: download

 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy z zakresem obowiązków związanych z wdrażaniem projektów;
3. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, prawo jazdy kat. B;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy;
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny;
4. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność obsługi strony internetowej, umiejętność redagowania treści informacyjno-promocyjnej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.