LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 09 lutego 2024 r. o godzinie 930 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2.       Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Przyjęcie porządku obrad;

5.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach planu Strategicznego Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6.       Inne sprawy organizacyjne;

7.       Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 09 luty 2024 r.  o godzinie 10.05 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 02.02.2024 r. do 09.02.2024 r. w godz. od 800 do 1600.

Z poważaniem,
Dorota Sawa
Prezes Zarządu

Ogłoszenia - nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Krasnystaw PLUS" zaprasza do udziału w "Warsztacie refleksyjnym", w ramach którego zostanie zaprezentowane podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR, działań LGD przeprowadzonych w 2023 r. oraz planów na 2024 r.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 29.01.2024 r. (poniedziałek) w siedzibie LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie o godz. 900.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przeslanie informacji zwrotnej w wiadomości e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 506 371 309.

Ogłoszenia - nabory wniosków

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjentów, grantobiorców (skutecznych i nieskutecznych) z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”

Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26.01.2024 r. do godz. 1200

Ankieta beneficjentów download(.doc)

Ankieta mieszkańców download(.doc)

Ankieta przedstawicieli download(.doc)

Bilety w promocyjnej w cenie: 45zł

(pod nr tel. 517 350 504, w godz. 09:00-17:00)

Koncert Walentynkowy

Ogłoszenia - nabory wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia
o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 

Pełna treść ww. ogłoszenia: tutaj

 

W dniu 30.01.2024 r. (wtorek) o godz. 900 w siedzibie biura LGD „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2024 na przedsięwzięcie 1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Udział w spotkaniu konsultacyjno-doradczym jest punktowany w zakresie spełnienia kryterium ”Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD”.

W okresie od 13 listopada do 11 grudnia 2023 r. odbyły się wyjazdy dla seniorów pn. „Cykl wyjazdów edukacyjno-integracyjnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS” w ramach projektu „My też zwiedzamy”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Organizatorem wyjazdów było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

W wyjazdach wzięło udział 160 osób po 60 roku życia z powiatu krasnostawskiego.

Działania zaproponowane w projekcie miały ogromny wpływ na włączenie społeczne i aktywizację dużej grupy seniorów, zwiększyły ich mobilność oraz nastąpiła poprawa stanu psychicznego i fizycznego. Wyjazdy przyczyniły się również do poznania najpiękniejszych zakątków Polski, zapoznania się z historią, która jest dumą ojczyzny oraz narodu i tym samym została wypromowana wśród seniorów turystyka krajoznawcza, historyczna i kulturowa.

Wyjazdy odbyły się do czterech zakątków Polski:

  • w dniach 13-16.11.2023 - Gdańsk - Gdynia - Sopot - Historia do poznania, ale nie do powtórzenia - II wojna światowa;
  • w dniach 20-22.11.2023 - Szlakiem Orlich Gniazd - niezwykła jurajska przygoda;
  • w dniach 4-7.12.2023 - Kraków - Wadowice - Zakopane - śladami Ojca Świętego Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego;
  • w dniach 11-15.12.2023 - Bieszczady - historia rodziny Ulmów, Śladami Wilka i naturalnych krajobrazów.

Więcej w fotorelacji

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.