LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Informacja

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych prezentujemy Państwu proponowane zmiany LSR Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020

Szczegóły: download(.pdf)

 

 

lgd krasnystaw boze narodzenie 2020

Zapraszamy do udziału wszystkie Panie. Aby otrzymać link do udziału w wirtualnym spotkaniu wystarczy przesłać swój adres e-mail na nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

informacje

 

Zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Kół Gospodyń Wiejskich, naszych beneficjentów oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzszenia LGD "Krasnystaw PLUS" na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się
12 lutego o godz. 9:00 na portalu ClickMeeting.

 

Temat spotkania: Podsumowanie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć przez Lokalną Grupę Działania "Krasnystaw PLUS" w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o przesłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w odpowiedzi otrzymają państwo zaproszenie oraz link do portalu ClickMeeting.

 

informacje

Nowy formularz umowy oraz aneksu do umowy 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2

Uprzejmie informujemy, że został opracowany nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej ARiMR (link)

 

lgd krasnystaw boze narodzenie 2020

 

informacje granty

W mijającym tygodniu w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Celem zadania jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane na obszarze LGD (tj. osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby po 50 r.ż.) w okresie trwania projektu.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.