LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Fundacja Bona Notitia, UMCS oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, zapraszają na bezpłatny warsztat, podczas którego poznamy Lalki Motanki i świat Motecznika. Warsztaty odbędą w dn. 06.07.2023 r. (czwartek) w godz. 18:00-20:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”.

Zapisu można dokonać TUTAJ

Liczba miejsc ograniczona!

Lalki Motanki

przyjazna wies 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

  • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
  • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
  • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
  • Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
  • Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie dla Grupy 3 odbędzie się w Chełmie w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Program 4-dniowego szkolenia stacjonarnego „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” (24 godz. lekcyjnych) obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Kamena w Chełmie Al. Armii Krajowej 50 w  terminach: 4, 7, 11 i 12 lipca 2023 r. w godz. 10.00-15.00.

Dla uczestników szkolenia przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online. Dla NGO biorącym udział w szkoleniu i testowaniu standardów będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Na szkolenie można  zgłaszać się do 29 czerwca 2023 r. (czwartek) za pośrednictwem formularza elektronicznego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Liczba miejsc jest ograniczona. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:
Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o projekcie na stronie www.flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

https://www.facebook.com/groups/595942118109503

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

informacje dla wnioskodawcow

  

Nabór 2/2023 - protokół: pobierz

Aktualizacja protokołu w zakresie omyłki pisarskiej (z dn. 29.06.2023) – pobierz

Aktualizacja protokołu w zakresie omyłki pisarskiej (sprostowanie z dn. 29.06.2023 oraz 11.07.2023) – download(.pdf)

Nabór 2/2023 - listy: download(.pdf)

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

W latach 2014-2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane dla osób chcących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. LGD w tym czasie przeprowadziło 6 naborów dla przedsięwzięcia 1.2 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw” oraz 2 nabory dla przedsięwzięcia 2.3 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej”, a także 4 nabory dla przedsięwzięcia 1.1 „Rozwój istniejących przedsiębiorstw” oraz 1 nabór na przedsięwzięcie 2.2 „Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru” na łączną kwotę  5 336 072,44

Nabory w LGD dały pozytywne efekty gospodarcze w postaci 34 nowych przedsiębiorstw i 9 firm, które pozyskały środki na rozwój swojej działalności. Przyniosło to gospodarcze korzyści dla regionu w postaci utworzenia nowych miejsc pracy.


Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.