LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Szlak Greenways

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Matysiaka 7, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe download(.doc)

Załącznik 1a download(.pdf)

Załącznik 1b download(.pdf)

Załącznik 1c download(.pdf)

Załącznik 1ddownload(.pdf)

Załącznik 1edownload(.pdf)

Załącznik 1fdownload(.pdf)

Załącznik 2 download(.pdf)

Załącznik 3 download(.doc)

Załącznik 4 download(.doc)

Załącznik 5 download(.doc)

Ogłoszenie o wyborze ofertydownload(.pdf)

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 09 lutego 2024 r. o godzinie 930 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2.       Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Przyjęcie porządku obrad;

5.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach planu Strategicznego Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6.       Inne sprawy organizacyjne;

7.       Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 09 luty 2024 r.  o godzinie 10.05 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 02.02.2024 r. do 09.02.2024 r. w godz. od 800 do 1600.

Z poważaniem,
Dorota Sawa
Prezes Zarządu

Ogłoszenia - nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Krasnystaw PLUS" zaprasza do udziału w "Warsztacie refleksyjnym", w ramach którego zostanie zaprezentowane podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR, działań LGD przeprowadzonych w 2023 r. oraz planów na 2024 r.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 29.01.2024 r. (poniedziałek) w siedzibie LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie o godz. 900.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przeslanie informacji zwrotnej w wiadomości e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 506 371 309.

Ogłoszenia - nabory wniosków

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjentów, grantobiorców (skutecznych i nieskutecznych) z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”

Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26.01.2024 r. do godz. 1200

Ankieta beneficjentów download(.doc)

Ankieta mieszkańców download(.doc)

Ankieta przedstawicieli download(.doc)

Bilety w promocyjnej w cenie: 45zł

(pod nr tel. 517 350 504, w godz. 09:00-17:00)

Koncert Walentynkowy

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.