LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

szlak greenways

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zrealizowanym projekcie pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu”.

W wyniku realizacji operacji powstał nowy produkt turystyczny - Szlak Greenways Dziedzictwo Wschodu - oznaczony w terenie przy pomocy 16 tablic (z mapą przebiegu i wskazaniem miejsca postoju) i wyznaczony na mapie utworzonej dla turystów poruszających się po szlaku. Zielony szlak łączy największe lokalne zasoby-atrakcje turystyczne na obszarze LGD, stanowi wzbogacenie oferty turystycznej obszaru oraz tworzy możliwość do realizacji dodatkowych inicjatyw wspierających rozwój obszaru LGD.

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 46 000,00 zł.
Miejsce realizacji: powiat krasnostawski.
Termin realizacji: 2019 r.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Ogłoszenia - nabory wniosków

 

Szanowni Państwo,
informujemy o ogłoszonym naborze wniosków
dla przedsięwzięcia
:

1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - ogłoszenie nr 6/2019

 

Pełna treść ogłoszenia: tutaj

W związku z ogłoszonym naborem, w dniu 13.12.2019r. O godz. 10.00, w siedzibie biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy. Zapraszamy również do udziału w doradztwie indywidualnym świadczonym w biurze LGD w trakcie trwania naboru.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

1. nabór 2/2019 - protokół: download / listy: download

1B. nabór 2/2019 - protokół aktualiz. 06.12: download

2. nabór 3/2019 - protokół: download/ listy: download

2B. nabór 3/2019 - protokół aktualiz. 06.12: download

3. nabór 1/2019/G - protokół i listy: download

 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

1. nabór 1 - protokół / skan: download(.pdf)

2. nabór 1 - lista operacji / skan: download(.pdf)

3. nabór 5 - protokół / skan: download(.pdf)

3B. nabór 5 - protokół aktualizacja 03.12.2019 / skan: download(.pdf)

4. nabór 5 - lista operacji / skan: download(.pdf)

4B. nabór 5 - lista operacji aktualizacja 03.12.2019 / skan: download(.pdf)

5. nabór 2 - protokół / skan: download(.pdf)

6. nabór 3 - protokół / skan: download(.pdf)

 

 

wykorzystanie narzedzi it

Karta rekrutacyjna (pobierz)

 

 

relacja logo ue ksow prow

lgd mwak 2019

 

Relacja z wizyty partnerskiej na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem

W dniach 9-11 października 2019 roku odbyła się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych na terenie partnera KSOW w ramach operacji ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD, koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną z obszaru działania partnerów KSOW: Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska” oraz LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia LGD Miedzy Wisłą a Kampinosem. Prezes Stowarzyszenia pan Paweł Białecki przedstawił wizytującej grupie ideę, system tożsamości oraz plan wdrożenia marki lokalnej ,,Misja Kampinos” stworzonej z myślą o mieszkańcach, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i instytucjach z regionu między Wisła a Kampinosem. Prezentacja zawierała opis głównych zadań marki Misja Kampinos promujących lokalne zasoby, bogactwo dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Uczestnicy wizyty poznali szczegóły strategii marki Misja Kampinos, która w swych założeniach stanowić ma narzędzie porządkujące i ukierunkowujące proces promocji produktów i usług oferowanych przez twórców i usługodawców z dziewięciu gmin obszaru działania LGD Między Wisłą a Kampinosem: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz z Stare Babice.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.