LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

wnioski konsultacje

W związku z możliwością zwiększenia budżetu działania LEADER dla poddziałania 19.3 do wysokości 10% kwoty budżetu 19.2 LSR LGD „Krasnystaw PLUS”, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” podjął decyzję o zwiększeniu budżetu LSR LGD „Krasnystaw PLUS” i jego aktualizację.

Wartość dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR LGD „Krasnystaw PLUS” w PROW 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” wynoszącą 57 800,00 Euro (tj. 231 200,00 PLN przy kursie 4,00 zł) proponujemy dodać do celu szczegółowego 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru w ramach poddziałania 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na realizację projektu współpracy z innymi LGD, który dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące szlaki rowerowe na naszym obszarze. Zmianie ulegną również zapisy LSR w zakresie podwyższenia i wprowadzenia nowych wskaźników.

Życzenia Wielkanocne

Ogłoszenia - nabory wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia
o naborze wniosków dla przedsięwzięcia
:
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru - ogłoszenie nr 2/2022
 

Pełna treść ww. ogłoszenia: tutaj

 

informacje dla wnioskodawcow

  

1. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 25.03.2022: download(.pdf)

 

2. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 04.04.2022: download(.pdf)

 

3. Nabór 1/2022 - lista operacji zgodnych: download(.pdf)

 

4. Nabór 1/2022 - lista operacji wybranych: download(.pdf)

 

5. Nabór 1/2022 - lista operacji niewybranych: download(.pdf) 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek w protokołach z naboru 1/2022 z dnia 25.03.2022 r. oraz 04.04.2022 r.

Poniżej zamieszczamy poprawione dokumenty:

1. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 25.03.2022 (.pdf)
2. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 04.04.2022 (.pdf)

 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

informacje dla wnioskodawcow

  

1. Nabór 1/2022/G - protokół: download(.pdf)

 

2. Nabór 1/2022/G - lista: download(.pdf)

 

3. Nabór 1/2022/G - lista wniosków operacji wybranych do dofinansowania: download(.pdf) 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.