LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Ważne informacje

W dniu 20 maja 2020r. Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” podpisało umowę nr 01213-6935-UM0322430/19 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 9 zadań na łączną kwotę 140 000zł polegających na wydaniu publikacji. Celem operacji jest rozwój i promocja lokalnych produktów oraz dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS.

 

Ważne informacje

UWAGA!
od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania

funkcjonowanie BIURA LGD „Krasnystaw PLUS” zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte nowymi procedurami przyjmowania interesantów. Do odwołania, w BIURZE LGD „Krasnystaw PLUS” dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Prosimy o telefoniczne umawianie daty i godziny wizyty w Biurze.

Nadal istnieje możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon w godzinach pracy biura.

Z pracownikami BIURA LGD „Krasnystaw PLUS” nadal można kontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. (82) 576-70-49 lub 506 371 309

Apelujemy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w szczególności zachowania odległości między osobami, obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

 

Ważne informacje

 

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 06.05.2020 r.

 

 

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

załacznik/pismo: download(.pdf)</>

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Komunikat

 

 

Komunikat dotyczący uchylenia przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 18.04.2020r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowych operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy technicznej

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR (link)

Ważne informacje

 

Ważne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

pobierz/otwórz: download(.pdf)</>

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.