Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

POBIERZ PLIKI

download
(strona ARiMR z plikami do pobrania)

 

WAŻNE (dotyczy strony ARiMR z plikami do pobrania): pkt III tj. "Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych" NIE DOTYCZY beneficjentów !

 

Wnioski o powierzenie grantu dla beneficjentów do pobrania poniżej:

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o powierzenie grantu
download

Załącznik nr 1 do Wniosku o powierzenie grantu (zał. nr 7)
download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.