Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 20.12.2023r.

download


ARCHIWUM

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 18.08.2023 r.

download

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 31.03.2023 r.

download

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 16.12.2022 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 25.07.2022 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 30.06.2022 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 16.03.2022 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 10.12.2021 r.

download

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 08.06.2021 r.

download

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 16.11.2020 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 18.06.2020 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 30.07.2019 r.

download

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

download

 

Harmonogram naboru fiszek w ramach PROW 2014-2020

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.