Aneks nr 10 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0310022/15

download

Aneks nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0310022/15

download

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0310022/15

download

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0310022/15 z dnia 18 maja 2016 r.

download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.