LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Aktualizacja LSR

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

W załączniku proponowane zmiany zamieszczono w tekście kolorami. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (pobierz formularz) w terminie do 23 lutego 2018 r.:

 • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”
 • faksem na nr 82 5767049,
 • pocztą (adres poniżej),
 • lub złożyć osobiście w biurze: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS,
  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
  .

Osoby do kontaktu:
Dorota Sawa – Prezes Zarządu,
Dorota Staśczak – Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym
w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

Załączniki:

 1. Projekt zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju (otwórz)
 2. Formularz zgłasznia uwag (pobierz)

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Nabór III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu (w godzinach pracy poszczgólnych biur):

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw, tel. 82 5767049,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  tel. 81 8252727,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  tel. 83 3521600,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,
  tel. 81 8277232.

Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju (link) oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Do 16 lutego 2018 r. przedłużamy nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 

Rekrutację do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5285318, 81 5285316, 81 5285319 oraz partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw, tel. 82 5767049,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  tel. 81 8252727,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  tel. 83 3521600,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,
  tel. 81 8277232.

Do projektu zapraszamy szczególnie kobiety i osoby odchodzące z rolnictwa !

 

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 27 lutego 2018 r.
o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Krasnystaw,
przy ul. M.Konopnickiej w Krasnymstawie,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały;
 6. Przeprowadzenie procedury zmiany składu osobowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwał w tym zakresie;
 7. Inne sprawy organizacyjne;
 8. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Krasnystaw, przy ul. M. Konopnickiej.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 08.02.2018r.
do 27.02.2018r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Edyta Gajowiak - Powroźnik – Wiceprezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS
Artur Capała – Skarbnik Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

plik do pobrania: download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo zasady rozliczania środków finansowych oraz pomostowych w ramach projektu „Mój pomysł, mój biznes, mój sukces” oraz dokumenty wymagane podczas każdego rozliczenia. Jednocześnie informujemy że doradcy zawodowi z którymi mieli Państwo zajęcia indywidualne będą Państwu pomagać w przygotowaniu dokumentów jakie będą do nas dostarczone.

 

Prosimy o wnikliwe i dokładne zapoznanie się z załączonymi zasadami i obowiązującymi terminami rozliczeń.

 

 • downloadOświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 • downloadOświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z umową - wsparcie pomostowe

 • downloadOświadczenie o poniesieniu wkładu własnego

 • downloadOświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

 • downloadSzczegółowe zestawiene towarów lub usług - wsparcie finansowe

 • downloadSzczegółowe zestawiene towarów lub usług - wsparcie pomostowe

 • downloadWzór opisu dokumentu księgowego - wsparcie pomostowe / finansowe

 • downloadZasady wypłaty i rozliczania środków

 

zaproszenie fpif 2018

program festiwalu: download(.pdf)

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.02.2018 r.
pod nr telefonu 82 5767049, 506371309
lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.