LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

 

Ostateczny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wnisków - III nabór wniosków (Projekt "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces").

 

 

Poniżej zamieszczamy Listę Uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór III).

Załącznik nr 6: download(.pdf)

WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych
do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces".

 

 

Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór IV).
Poniżej link do ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Ostateczny protokół (IV nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - III nabór wniosków w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”.

 

 

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór III).

Wstępny protokół: download(.pdf)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
WAŻNE: Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

 

W dniu 11.04.2018r.
w godzinach 10.00 - 11.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10
w Krasnymstawie

 

 

organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018. W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

LGD „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. Poniżej wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (IV nabór): download(.pdf)

 

Zbiórka krwi w Krasnysmstawie

 

Zbiórka Krwi w Krasnymstawie
w dniu 05.04.2018 r.
Zachęcamy do oddawania krwi !

 

 

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców Krasnegostawu i okolic do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi. Akcja odbędzie się w najbliższy czwartek (5 kwietnia 2018 r.), w godzinach 08:30 - 12:00. w Urzędzie Gminy Krasnystaw.

  Oddanie Krwi to bezcenna pomoc drugiemu człowiekowi. Jeden z najpiękniejszych darów jaki możemy przekazać drugiej osobie. Czekamy na Was, prosząc jednocześnie o przekazywanie informacji o zbiórce Krwi znajomym i przyjaciołom.

Nie przechodź obojętnie, oddaj Krew.

  Zachęcamy również do śledzenia informacji na naszej stronie www.rckik.lublin.pl oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.