LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

plakat Smaki Ziemi Krasnostawskiej

 

 

Spotkanie promujące Dziedzictwo Kulinarne
Regionu Krasnostawskiego

Rynek Miejski, 23 września 2017r.

 

szczegóły na plakacie

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat
i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału
w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu.

Formularze rekrutacyjne w ramach III naboru należy składać w terminie
od 25 września do 6 paździenika 2017 r.

Wzory dokumentów można pobrać tutaj oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Projektu - siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach partnerów projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31 www.lgdowocowyszlak.pl

 

informacje dla eneficjentów

 

Informacja dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Szanowni Państwo,
   uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS w zakładce Księga Wizualizacji PROW (tutaj) znajduje się link do Księgi Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i zasad tworzenia dokumentów.

   Poniżej wymienionego linku znajduje się link za pomocą którego można pobrać logo LGD Krasnystaw PLUS do wykorzystania przez Beneficjentów, którym zostały nadane punkty w ramach przeprowadzonych naborów, dotyczących kryterium "Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finasowania".

   Nadmieniamy również, iż w przypadku wykorzystania loga w materiałach promocyjnych lub dokumentach należy m.in.:

  • zastosować proporcjonalne skalowanie logo
  • zamieszczane znaki muszą być równej wysokości oraz muszą być zachowane równe odstępy
  • kolejność znaków musi być zgodna z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące logotypów towarzyszących znajdą Państwo od strony 52 w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. W załączeniu wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (II nabór): download(.pdf)

 

spotkania konsultacyjno-doradcze

 

Harmonogram spotkań konsultacyjno - doradczych dot. pozyskania dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020
z dnia 05.09.2017r.

szczegóły w załączniku: download(.pdf)

 

informacje dla wnioskodawcow

 

załącznik nr 22 / skan: download(.pdf)

protokół / skan: download(.pdf)

 

lista obecności / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.