LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Wizyta studyjna

Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS gościło na obszarze Krajny Złotowskiej. Trzydniowy wyjazd studyjny zorganizowany był w dniach 01-03.08 2018 r w ramach projektu KSOW „Cztery podejścia jeden cel”. Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska zaprezentowało krasnostawskiej grupie uczestników najciekawsze przykłady dobrych praktyk rozwijających obszary wiejskie powiatu złotowskiego wraz z pięknymi zakątkami Krajny i jej bogactwem kulturowym.
W programie trzydniowego wyjazdu znalazły się między innymi warsztaty z planowania partypacyjnego, warsztaty rękodzielnicze, spotkania z radami sołeckimi, przedstawicielami gmin, organizacji pozarządowych, lokalnymi przedsiębiorcami oraz liderami. Wyjazd studyjny okazał się doskonałym doświadczeniem oraz źródłem nowych pomysłów dla naszych lokalnych działaczy oraz leaderów. Przykłady dobrych praktyk będą zapewne powielane, modyfikowane i wdrażane celem rozwoju naszej lokalnych społeczności. Grupa uczestników wyjazdu studyjnego z LGD Krasnystaw Plus wracała na Ziemię Krasnostawską bardzo zadowolona i zmobilizowana do dalszych działań.

Spotkanie konsultacyjne

 

W dniu 10.08.2018 r. o godzinie 9.00
oraz
w dniu 13.08.2018 o godzinie 15.00
odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowania wniosków
w ramach ogłoszonych naborów :

 

- przedsięwzięcie 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru,
- przedsięwzięcie 2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru
.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków.

Dorota Sawa - Prezes Zarządu

 

na wsi najlepiej

 

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę albo organizujesz warsztaty garncarskie, pszczelarskie czy przędzarskie? A może zajmujesz się odkrywaniem tajników najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie „Na wsi najlepiej”! Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia.

 

Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Nagrodzone atrakcje zostaną objęte specjalną promocją. Jeśli wygrasz, będziesz mógł się zaprezentować w albumie wydanym w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię profesjonalny fotograf i bloger turystyczny. Zdjęcia i relacje zobaczą tysiące osób interesujących się podróżami. Z dobrymi praktykami będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych.

downloadZałącznik (.pdf)

Link do strony:
konkurs na wsi najlepiej

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

 

Ostateczny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wnisków - IV nabór wniosków (Projekt "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces").

 

 

Poniżej zamieszczamy Listę Uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór IV).

Załącznik nr 6: download(.pdf)

WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

 

 

W związku z zamieszczeniem w dniu 23.05.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej
dotyczącej przygotowania dokumentacji oraz podstawowych oznaczeń szlaku
pn. Geeenways Dziedzictwo Wschodu informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 25.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z tym LGD „Krasnystaw PLUS” przedłoży wniosek dotyczący realizacji operacji własnej, który zostanie poddany ocenie Rady LGD.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - IV nabór wniosków w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”.

 

 

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór IV).

Wstępny protokół: download(.pdf)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
WAŻNE: Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.