LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

europejskie drzewo roku 2019

 

 

lgd krasnystaw zaproszenie fesiwal paczka faworka 2019

 

Podpisanie umów na realizację grantów

W dniu 23 stycznia 2019 r. w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację 8 projektów grantowych w ramach operacji pn. „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru” na łączną kwotę 104 103,00 zł. W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci następujących organizacji: Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego Rodzinne Gniazdo, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Żulińskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Krasnystaw Wrota Roztocza, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Ośrodek Kultury Samorządowej w Tarnogórze oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnystaw.

Cel operacji zrealizują następujące zadania:
- Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej;
- Małochwiejski Jarmark;
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Wola Żulińska;
- Promowanie produktów i usług lokalnych Ziemi Krasnostawskiej;
- Promocja produktu lokalnego – odkryj nowe smaki z pierogiem boruńskim;
- Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Krasnystaw poprzez wydanie dwóch publikacji;
- Dziedzictwo kulturowe – 600 lat istnienia miejscowości Bzite – tradycja i zwyczaje, które przetrwały 600 lat.
Zadania zostaną zrealizowane w jednym etapie do 30 września br.

Gratulujemy i życzymy sprawnej oraz efektywnej realizacji projektów!

 

 

Ankiety LGD Krasnystaw Plus

Rozpoznanie potrzeb rynku w zakresie utworzenia Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

załącznik / ankieta: download(.doc)

załącznik / ankieta: download(.pdf)

 

 

plakat pozyskiwanie srodkow 24012019

 

Ankiety LGD Krasnystaw Plus

 

Ankieta dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjentów, grantobiorców (skutecznych i nieskutecznych) z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS. Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, do 22.01.2019r.

 

ankieta dla mieszkańców: download(.docx)

ankieta dla beneficjentów: download(.docx)

ankieta dla przedstawicieli organizacji społecznych: download(.docx)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.