LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS informuje,
iż konkurs na stanowisko Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej został rozstrzygnięty.
Dnia 4 października 2018 r. w biurze LGD odbyła się rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej.
W wyniku konkursu Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS wybrał kandydaturę Pani Doroty Staśczak.


Dorota Sawa - Prezes Zarządu

 

Wizyta studyjna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” wraz z Partnerami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie, LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady serdecznie zaprasza na trzydniową wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”, którego celem jest poznanie dobrych praktyk stosowanych w innych regionach Polski dotyczących rozwoju lokalnego poprzez kulturę, współpracę, inwestycje. W każdym dniu wizyty odbędą się spotkania z lokalnymi przedstawicielami władz samorządowych oraz lokalnymi liderami, odwiedzane będą również miejsca ukierunkowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości a także poznamy lokalne inicjatywy w zakresie kultury i animacji lokalnego środowiska. Udział w wizycie na pewno przyniesie dodatkową wiedzę i nowe pomysły do działania w naszym lokalnym środowisku. Wizyta jest organizowana w dniach od 08 do 11 października 2018 r na obszar LGD ,,Zielone Bieszczady”. Nadmieniamy, iż środki finansowe na organizację wizyty LGD pozyskało z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która działa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego, członków Zarządu LGD, przedstawicieli Rady LGD, Liderów lokalnych, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 05 października 2018 r.
Zapisy przyjmuje Biuro LGD Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,
tel. 82 576 70 49
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Po kwalifikacji uczestników potwierdzenia o udziale w wizycie studyjnej LGD Krasnystaw Plus przekaże do dnia 05.10.2018 r telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszam
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD "Krasnystaw PLUS"

 

informacje dla wnioskodawcow

 

lista operacji / skan: download(.pdf)

protokoły / skan: download(.pdf)

 

lista obecności / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

 

biznes lubelskie krasnystaw 25092018 plakat

biznes lubelskie krasnystaw 25092018 zaproszenie

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.