LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Umowy do realizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” podpisało umowy z Zarządem Województwa na realizację trzech projektów, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, tj.

- „Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata
- „Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu
- „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru

W ramach realizacji operacji własnej pt. „Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata” nastąpi ustalenie zasad certyfikacji jakości/ tradycji „Krasna Chata”, wprowadzenie ujednolicenia i systemów kontroli oraz wypromowanie marki. W wyniku realizacji przedmiotowej operacji zostanie zrealizowany cel operacji polegający na certyfikacji trzech produktów wspólną marką, w efekcie zrealizowanych zadań w ramach operacji własnej”.

W ramach realizacji operacji własnej pt. „Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu” powstanie nowy produkt turystyczny szlak Greenways Dziedzictwo Wschodu oznaczony w terenie poprzez umieszczenie 16 tablic z mapami przebiegu szlaku i bieżącym wskazaniem miejsca postoju oraz mapa dla osób poruszających się po szlaku. Celem operacji będzie utworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” poprzez podstawowe oznakowanie szlaku w 16 miejscach oraz wykonanie mapy.

W ramach realizacji projektu granowego pt. „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru” będzie realizowanych 8 grantów. Celem operacji jest rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru.

 

18 forum gospodarcze

 

W dniu 18 grudnia 2018 r. w Sali Bankietowej Stowarzyszenia Integracyjnego ,,MAGNUM BONUM” w Krasnymstawie odbyło się XVIII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości.

Organizatorem XVIII Forum Gospodarczego 2018 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”, a Partnerami Organizacyjnymi Powiat Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

Przybyłych Gości - przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw, Organizacji Pozarządowych, Dyrektorów Szkół oraz liczne grono Przedsiębiorców z Powiatu Krasnostawskiego przywitała Pani Dorota Sawa Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

 

lgd kp kartka sw 2018 www

 

 

zglos swoje kgw

 

Dzień otwarty dla KGW

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza na
Dzień otwarty dla KGW
który odbędzie się 01 grudnia 2018 r.
w godz. 9:00-14:00
w Biurze Powiatowym w Krasnymstawie

 

informacje dla wnioskodawcow

 

Informacja dotycząca projektu grantowego realizującego przedsięwzięcie 3.2 Wsparcie Organizacji Pozarządowych

skan: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.