LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Szkolenie Akademia Start-up

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” zaprasza osoby młode do 34 roku
na szkolenie: Aktywność ludzi młodych
w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up
- celem wzmocnienia lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych i wzrostu kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach przedsięwzięcia 1.4 ,,Wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up”.

plakat Smaki Ziemi Krasnostawskiej

 

 

Spotkanie promujące Dziedzictwo Kulinarne
Regionu Krasnostawskiego

Rynek Miejski, 23 września 2017r.

 

szczegóły na plakacie

informacje dla eneficjentów

 

Informacja dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Szanowni Państwo,
   uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS w zakładce Księga Wizualizacji PROW (tutaj) znajduje się link do Księgi Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i zasad tworzenia dokumentów.

   Poniżej wymienionego linku znajduje się link za pomocą którego można pobrać logo LGD Krasnystaw PLUS do wykorzystania przez Beneficjentów, którym zostały nadane punkty w ramach przeprowadzonych naborów, dotyczących kryterium "Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finasowania".

   Nadmieniamy również, iż w przypadku wykorzystania loga w materiałach promocyjnych lub dokumentach należy m.in.:

  • zastosować proporcjonalne skalowanie logo
  • zamieszczane znaki muszą być równej wysokości oraz muszą być zachowane równe odstępy
  • kolejność znaków musi być zgodna z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące logotypów towarzyszących znajdą Państwo od strony 52 w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

spotkania konsultacyjno-doradcze

 

Harmonogram spotkań konsultacyjno - doradczych dot. pozyskania dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020
z dnia 05.09.2017r.

szczegóły w załączniku: download(.pdf)

 

informacje dla wnioskodawcow

 

załącznik nr 22 / skan: download(.pdf)

protokół / skan: download(.pdf)

 

lista obecności / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

plakat Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody

 

 

Zawody Regionalne i Towarzyskie
w skokach przez przeszkody

Białka 16-17 września 2017r.

 

szczegóły na plakacie

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.