LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

plakat kiermasz wielkanocny 2019

 

Nabory - informacja

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu ogłaszania naborów w zakresie przedsięwzięć:

1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (dla jednostek samorządu terytorialnego),
2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw,
3. Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru (granty dla organizacji pozarządowych),

uprzejmie informujemy, iż przewidywany termin naborów to połowa maja 2019 r.

Informujemy ponadto, iż w chwili obecnej Lokalna Grupa Działania nie posiada środków dla przedsiębiorców planujących rozwój prowadzonych działalności.

 

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo, zachęcamy do rejestrowania się na cykl jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Szkolenia skierowane są do organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich i obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne (T1), turystyka na obszarach wiejskich (T2), krótkie łańcuchy dostaw (T3), wybrane problemy polityki senioralnej (T4), dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego (T5). Omówienie programów szkoleń znajduje na stronie internetowej projektu: prawonawsi.pl

Zostały uruchomione zapisy na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej prawonawsi.pl - zgłoszenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, natomiast dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w noc poprzedzającą szkolenie, pierwszeństwo rezerwacji mają uczestnicy Modułu I i II.
Jednocześnie informujemy, że osoby rezygnujące ze szkolenia na trzy (3) dni przed jego rozpoczęciem są zobowiązane do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.

Poniżej znajdziecie Państwo zaktualizowany harmonogram jednodniowych szkoleń specjalistycznych, w którym podajemy adresy miejsc szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia.

downloadHarmonogram (.docx) downloadAgenda (.docx)

Z poważaniem
Sekretariat FAOW Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
00-375 Warszawa, ul. Smolna 34 lok.7, www.faow.org.pl, tel. 22 826 28 84

Projekt "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu).

 

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Panie (oraz Panów) z Kół Gospodyń Wiejskich na bezpłatne szkolenia w związku z nową Ustawą o prawach i obowiązkach KGW z dnia 9 listopada 2018 r. Szkolenie odbędzie się w terminie 04-05.04.2019 w Centrum Szkoleniowym Maestro w Krasnymstawie.

 

Liczba osób na każdym szkoleniu: po 12 osób, ograniczeniem jest to że z każdego KGW w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwie osoby. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby z Kół zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy Państwu zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz przerwy kawowe.

Trenerem prowadzącym jest Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, oceniana bardzo wysoko przez uczestników wszystkich naszych szkoleń.

W załączeniu przesyłam formularze zgłoszeniowe oraz program szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca 2019 r.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe oraz program szkolenia.
W razie pytań bardzo proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Elżbieta Zalewska - Specjalista ds. współpracy i inkubacji PES

downloadProgram szkolenia (.doc) downloadFormularz zgłoszeniowy (.docx)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.