LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Ogłoszenie Nabory Granty

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia nr 1/2018/G
(w dniu 6.07.2018)
o naborze wniosków o powierzenie grantu.

Przejdź do ogłoszenia

Pobierz załączniki
w wersji edytowalnej
(.doc, .xls)

 

bitwa regionow plakat min

 

Ogólnopolskiego konkurs kulinarny „Bitwa regionów – bitwa na smaki”, odbędzie się 9 września br podczas Jarmarku Kujawskiego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku/ k. Bydgoszczy. Tegoroczna Bitwa regionów to już IV edycja konkursu! Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i w tym roku rozrósł się do rangi ogólnopolskiej. Zapraszamy do udziału! Informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo w załączniku.

downloadKonkurs - informacje (.pdf)

downloadZałączniki nr 1 i nr 2 (.pdf)

 

Seminarium

 

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z małą liczbą osób chętnych, które zadeklarowały chęć udziału w Seminarium w Krasnymstawie,
zawiadamiamy, iż omawiane seminarium odbędzie się w innym terminie, w miesiącu wrześniu 2018 r.

 

 

dobre bo nasze 2018

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,
na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 25 czerwca 2018 r.o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2017 i podjęcie uchwały;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 i podjęcie uchwały;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2017 i podjęcie uchwał;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2017;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w Stowarzyszeniu LGD „Krasnystaw PLUS”;
 12. Inne sprawy organizacyjne;
 13. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 14.35 Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 11.06.2018r.
do 20.06.2018r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

Aktualizacja LSR

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

W załączniku proponowane zmiany zamieszczono w tekście kolorem. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (pobierz formularz) w terminie do 14 czerwca 2018 r.:

 • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”
 • faksem na nr 82 5767049,
 • pocztą (adres poniżej),
 • lub złożyć osobiście w biurze: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS,
  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
  .

Osoba do kontaktu: Dorota Sawa – Prezes Zarządu

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym
w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 8.30 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

Załączniki:
Projekt zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju (otwórz)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.