LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo, zachęcamy do rejestrowania się na cykl jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Szkolenia skierowane są do organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich i obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne (T1), turystyka na obszarach wiejskich (T2), krótkie łańcuchy dostaw (T3), wybrane problemy polityki senioralnej (T4), dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego (T5). Omówienie programów szkoleń znajduje na stronie internetowej projektu: prawonawsi.pl

Zostały uruchomione zapisy na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej prawonawsi.pl - zgłoszenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, natomiast dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w noc poprzedzającą szkolenie, pierwszeństwo rezerwacji mają uczestnicy Modułu I i II.
Jednocześnie informujemy, że osoby rezygnujące ze szkolenia na trzy (3) dni przed jego rozpoczęciem są zobowiązane do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.

Poniżej znajdziecie Państwo zaktualizowany harmonogram jednodniowych szkoleń specjalistycznych, w którym podajemy adresy miejsc szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia.

downloadHarmonogram (.docx) downloadAgenda (.docx)

Z poważaniem
Sekretariat FAOW Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
00-375 Warszawa, ul. Smolna 34 lok.7, www.faow.org.pl, tel. 22 826 28 84

Projekt "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu).

 

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Panie (oraz Panów) z Kół Gospodyń Wiejskich na bezpłatne szkolenia w związku z nową Ustawą o prawach i obowiązkach KGW z dnia 9 listopada 2018 r. Szkolenie odbędzie się w terminie 04-05.04.2019 w Centrum Szkoleniowym Maestro w Krasnymstawie.

 

Liczba osób na każdym szkoleniu: po 12 osób, ograniczeniem jest to że z każdego KGW w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwie osoby. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby z Kół zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy Państwu zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz przerwy kawowe.

Trenerem prowadzącym jest Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, oceniana bardzo wysoko przez uczestników wszystkich naszych szkoleń.

W załączeniu przesyłam formularze zgłoszeniowe oraz program szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca 2019 r.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe oraz program szkolenia.
W razie pytań bardzo proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Elżbieta Zalewska - Specjalista ds. współpracy i inkubacji PES

downloadProgram szkolenia (.doc) downloadFormularz zgłoszeniowy (.docx)

 

 

marka lokalna krasna chata

 

Festiwal Pączka i Faworka 2019

 

 

Relacja z "Festiwalu paczka i faworka"
Siennica Nadolna, 28 lutego 2019 r.

,,Festiwal Pączka i Faworka” po raz siódmy zorganizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej w ramach działań na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi powiatu krasnostawskiego.

 

 

 

   W imieniu organizatorów oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała: pani Dorota Sawa – Prezes Zarządu LGD ,,Krasnystaw Plus” oraz pani Edyta Gajowiak - Powroźnik – Wójt Gminy Krasnystaw uroczyście witając zaproszonych gości, delegacje władz i mieszkańców z gmin powiatu krasnostawskiego. W trakcie festiwalu pani Dorota Sawa przedstawiła plan działań podejmowanych w roku 2019 przez LGD ,,Krasnystaw Plus” w ramach PROW na lata 2014-2020. W krótkim przemówieniu nawiązującym do tradycji tłustego czwartku i kontynuacji festiwalu jako działania aktywizującego mieszkańców wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wyrazy aprobaty i uznania dla organizatorów oraz uczestników festiwalu przekazał Starosta Powiatu Krasnostawskiego pan Andrzej Leńczuk.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.