festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór I).

 

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.10.2017 do 06.11.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu
(w godzinach pracy poszczególnych biur):

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
    22-300 Krasnystaw,
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Lubelskiej Fundacj Rozwoju (link) oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Do 13 października 2017 r. przedłużamy III nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

 

 

Rekrutację do projektu prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju,
Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16/81
oraz partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS”, tel. 82 576 70 49
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, tel. 81 825 27 27
  • Lokalna Grupa Działania “Zapiecek”, Radzyń Podlaski tel. 83 352 16 00
  • Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, Opole Lubelskie, tel. 81 827 72 32

 

INFO: Artykuły dotyczące projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"
znajdują się tutaj

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”.
W załączeniu ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

ostateczny protokół (II nabór): download(.pdf)

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat
i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału
w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu.

Formularze rekrutacyjne w ramach III naboru należy składać w terminie
od 25 września do 6 paździenika 2017 r.

Wzory dokumentów można pobrać tutaj oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Projektu - siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach partnerów projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31 www.lgdowocowyszlak.pl

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. W załączeniu wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (II nabór): download(.pdf)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.