festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

LGD,,Krasnystaw Plus” informuje
o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV naborze
do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

 

 

Protokół: download(.pdf)

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Zasady wypłaty i rozliczania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

UWAGA: Zasady stanowią uzupełnienie/przypomnienie części zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Umowy ale ich nie zastępują.

załącznik: download(.pdf)

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Nabór III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu (w godzinach pracy poszczgólnych biur):

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw, tel. 82 5767049,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  tel. 81 8252727,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  tel. 83 3521600,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,
  tel. 81 8277232.

Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju (link) oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Do 16 lutego 2018 r. przedłużamy nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 

Rekrutację do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5285318, 81 5285316, 81 5285319 oraz partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw, tel. 82 5767049,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  tel. 81 8252727,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  tel. 83 3521600,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,
  tel. 81 8277232.

Do projektu zapraszamy szczególnie kobiety i osoby odchodzące z rolnictwa !

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo zasady rozliczania środków finansowych oraz pomostowych w ramach projektu „Mój pomysł, mój biznes, mój sukces” oraz dokumenty wymagane podczas każdego rozliczenia. Jednocześnie informujemy że doradcy zawodowi z którymi mieli Państwo zajęcia indywidualne będą Państwu pomagać w przygotowaniu dokumentów jakie będą do nas dostarczone.

 

Prosimy o wnikliwe i dokładne zapoznanie się z załączonymi zasadami i obowiązującymi terminami rozliczeń.

 

 • downloadOświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 • downloadOświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z umową - wsparcie pomostowe

 • downloadOświadczenie o poniesieniu wkładu własnego

 • downloadOświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

 • downloadSzczegółowe zestawiene towarów lub usług - wsparcie finansowe

 • downloadSzczegółowe zestawiene towarów lub usług - wsparcie pomostowe

 • downloadWzór opisu dokumentu księgowego - wsparcie pomostowe / finansowe

 • downloadZasady wypłaty i rozliczania środków

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.