LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Informacje wnioski

 

W dniu 20 lutego 2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów przez Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” z 16 Grantobiorcami na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

 

Rada LGD w dniu 23.10.2017 r. po ponownej ocenie wniosków
wybrała do dofinasowania 16 projektów. Dokumentacja w załącznikach:

 • downloadlista wniosków zgodnych z LSR
  po ponownej ocenie Rady LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków niezgodnych z LSR
  po ponownej ocenie Rady LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków o powierzenie grantów po ponownej ocenie,
  wybranych do dofinasowania przez Radę LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków o powierzenie grantów po ponownej ocenie,
  niewybranych do dofinasowania przez Radę LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadprotokół z posiedzenia Rady LGD.

 • downloadLista wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;

 • downloadLista niewybranych zadań, które nie służą osiągnięciu celu projektu grantowego.

 

Aktualizacja LSR

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

W załączniku proponowane zmiany zamieszczono w tekście kolorami. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (pobierz formularz) w terminie do 23 lutego 2018 r.:

 • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”
 • faksem na nr 82 5767049,
 • pocztą (adres poniżej),
 • lub złożyć osobiście w biurze: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS,
  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
  .

Osoby do kontaktu:
Dorota Sawa – Prezes Zarządu,
Dorota Staśczak – Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym
w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

Załączniki:

 1. Projekt zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju (otwórz)
 2. Formularz zgłasznia uwag (pobierz)

 

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 27 lutego 2018 r.
o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Krasnystaw,
przy ul. M.Konopnickiej w Krasnymstawie,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały;
 6. Przeprowadzenie procedury zmiany składu osobowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwał w tym zakresie;
 7. Inne sprawy organizacyjne;
 8. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Krasnystaw, przy ul. M. Konopnickiej.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 08.02.2018r.
do 27.02.2018r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Edyta Gajowiak - Powroźnik – Wiceprezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS
Artur Capała – Skarbnik Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

plik do pobrania: download(.pdf)

 

zaproszenie fpif 2018

program festiwalu: download(.pdf)

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.02.2018 r.
pod nr telefonu 82 5767049, 506371309
lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ankieta

 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS.

   Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, do 20.01.2018r.

Ankieta: download(.docx)

 

informacje dla organizacji pozarządowych

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.01.2018 r. o godz. 15.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie odbędzie się spotkanie adresowane do osób zainteresowanych złożeniem wniosku na powierzenie grantu.

 

Planowane nabory wniosków w ramach poniższych przedsięwzięć:

 • 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki w tym wskaźnik do realizacji Publikacje z zakresu historii, kultury i turystyki
 • 2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.