LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

Nabór 1/2021 i 2/2021 - protokół: download

Listy:
nabór 1/2021: download nabór 2/2021: download

 

Aktualizacja z dn. 03.12 - protokół/listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy z zakresem obowiązków związanych z wdrażaniem projektów;
3. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, prawo jazdy kat. B;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy;
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny;
4. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność obsługi strony internetowej, umiejętność redagowania treści informacyjno-promocyjnej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 3 sierpnia 2021 r. w godz. 12.00–15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnymstawie przy ul. M. Konopnickiej 4 w Krasnymstawie odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dt. sporządzania biznesplanu (w ramach ogłoszonych naborów wniosków: 3/2021 oraz 4/2021 - dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców rozwijających istniejącą działalność).

W związku z dużym zainteresowaniem ogłoszonymi naborami wniosków, w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00, w siedzibie biura LGD „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 odbędzie się dodatkowe spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów nr 3/2021 oraz 4/2021.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniach pod nr tel. 506 371 309. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wizyta studyjna

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.