LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

dolny slask 2019

 

Grupa 20 osób z obszaru LGD Krasnystaw PLUS wzięła udział w wyjeździe studyjnym realizowanym w ramach projektu „Współpraca się opłaca”.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili wioski tematyczne, które prężnie działają i mają znakomitą ofertę dla przyjeżdzających gości. Działalność wiosek tematycznych prowadzi przede wszystkim do rozwoju przedsiębiorczości na wsi, powstają nowe miejsca noclegowe, sklepiki z pamiątkami oraz restauracje. Wioski tematyczne zmieniają również wizerunek wsi, poprawiają estetykę i wygląd miejscowości a przede wszystkim znakomicie wpływają na współpracę i integrację mieszkańców.

Grupa uczestników wyjazdu odwiedziła trzy wioski tematyczne oraz wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez liderów wiosek. Ciekawe warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Szustka, który jest twórcą wielu wiosek tematycznych Dolnego Śląska.

Uczestnicy wizyty studyjnej dostrzegali możliwości zaaplikowania podobnych przedsięwzięć na obszar LGD Krasnystaw PLUS.

 

autor zdjęć: Krzysztof Szustka

 

 

lgd krasnystaw ksow marka lokalna stopka

lgd krasnystaw ksow marka lokalna

 

Szanowni Państwo !

Informujemy, że projekt Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus” na realizację operacji pn. „Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019 stworzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Krajna Złotowska”, LGD „Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w konkursie nr 3/2019, Działanie 4 KSOW uzyskał aprobatę komisji oceniającej zajmując pierwsze miejsce.

 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 72 990,04 zł

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Partnerem KSOW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” Dorotę Sawę a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie reprezentowanym przez Dyrektora CDR Jacka Węsierskiego odbyło się 14 czerwca 2019 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Wiceminister złożył gratulacje wszystkim Partnerom KSOW za wysokiej jakości projekty zaznaczając, że projekty te stanowią istotny element w wspieraniu rozwoju polskiej wsi, podkreślając również fakt, że wyzwania, które podejmują partnerzy w ramach swoich projektów, realizują Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące rekrutacji na formy realizacji operacji.

Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link do strony), oraz strony internetowej Partnera KSOW www.lgdkrasnystaw.pl na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (link do strony z formularzem)

 

 

Podsumowanie trwającego od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
projektu językowego
„Let’s walk, talk and act - przejdźmy się, porozmawiajmy i zadziałajmy”

projekt SPOD 01

...kliknij obraz aby powiększyć

W dniu 7 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Orłowie Drewnianym odbyło się podsumowanie trwającego od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. projektu językowego „Let’s walk, talk and act- przejdźmy się, porozmawiajmy i zadziałajmy”.

 

lgd krasnystaw wyjazdy studyjne 06 07 2019

 

downloadKarta 27-30.06 (.doc) downloadKarta 15-17.07 (.doc)

 

 

600 lecie wsi Bzite plakat

 

Kiermasz Boniewo 16 czerwca 2019 plakat

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" we współpracy z Gminą Fajsławice w dniu 16 czerwca 2019 roku o godz.15.00 organizuje Kiermasz Lokalnych Produktów Ziemi Krasnostawskiej w Boniewie w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas kiermaszu odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Produktu Lokalnego – Targowiska Gminnego w Fajsławicach ,,Mój Rynek” w Boniewie.

Miejsce: Boniewo 43, 21-060 Fajsławice.
Wstęp wolny/uczestnictwo wystawców bezpłatne.

Naszym celem jest promocja producentów i twórców produktów lokalnych z obszaru działania LGD „Krasnystaw Plus”, tj. gmin powiatu krasnostawskiego. Chcemy, aby ich produkty stały się znakiem promocyjnym pod Marka Lokalną naszego subregionu.
Zaczynamy Kiermaszem w Boniewie 16.06.2019 w godzinach od 15.00 do 21.00. Na stoiskach zaprezentują się lokalni wystawcy z okolic Ziemi Krasnostawskiej i zaproszeni wystawcy przez organizatorów ze swoimi produktami spożywczymi, rękodziełem i usługami.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.