LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Ogłoszenia - nabory wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia
o naborze wniosków dla przedsięwzięcia
:
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru - ogłoszenie nr 2/2022
 

Pełna treść ww. ogłoszenia: tutaj

 

informacje dla wnioskodawcow

  

1. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 25.03.2022: download(.pdf)

 

2. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 04.04.2022: download(.pdf)

 

3. Nabór 1/2022 - lista operacji zgodnych: download(.pdf)

 

4. Nabór 1/2022 - lista operacji wybranych: download(.pdf)

 

5. Nabór 1/2022 - lista operacji niewybranych: download(.pdf) 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek w protokołach z naboru 1/2022 z dnia 25.03.2022 r. oraz 04.04.2022 r.

Poniżej zamieszczamy poprawione dokumenty:

1. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 25.03.2022 (.pdf)
2. Nabór 1/2022 - protokół z dn. 04.04.2022 (.pdf)

 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

informacje dla wnioskodawcow

  

1. Nabór 1/2022/G - protokół: download(.pdf)

 

2. Nabór 1/2022/G - lista: download(.pdf)

 

3. Nabór 1/2022/G - lista wniosków operacji wybranych do dofinansowania: download(.pdf) 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

Biznes start

Na prośbę Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie informujemy o projekcie, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. „Dotacje na start”.

Rekrutacja do projektu trwa do 31.03.2022 r.

CSI zaprasza do udziału osoby po 30 roku życia z woj. lubelskiego, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i są bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczegóły i kontakt projektu dostępne są na stronie internetowej  www.dotacjenastart.eu

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.