LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że konkurs fotograficzny „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” został rozstrzygnięty.
Organizator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” powołał komisję w składzie:
1. Wojciech Hus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach
2. Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
3. Wojciech Machejus – pracownik Działu ds. Kultury Krasnostawskiego Domu Kultury
4. Przemysław Sarzyński – FOTO-STUDIO Przemysław Sarzyński

 

Każde zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć było oceniane w skali od 1 do 10 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40. Zdjęcia do oceny zostały przekazane bez formularzy zgłoszeniowych podpisane jedynie numerem zgłoszenia zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

 

europejski festiwal smaku

Informacja o konkursie: pobierz
Karta zgłoszenia: pobierz
Regulamin konkursu: pobierz

11 września w Restauracji Trybunalska, ul. Rynek 4 w Lublinie, odbędzie się jubileuszowa - piąta już edycja konkursu na „Najlepszy Smak Lubelszczyzny”, w którym wyłonione zostaną kulinarne produkty z regionu lubelskiego wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi.
Producenci ubiegać będą się o tytuł „Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2020” w dziewięciu kategoriach: produkty mleczne, produkty mięsne, oleje i tłuszcze, produkty rybołówstwa, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, miody, a także napoje (w tym alkohole) oraz inne. Zgłaszać można dowolną liczbę produktów.

 

Informacja - dni wolne od pracy


Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 15 sierpnia 2020r. ustala się dzień 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy natomiast za dzień 26 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

 

W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 17 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynne.

 

ogłoszenie o wynikach naboru

 

Informacja o wynikach naboru pracownika
na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji

 

 

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Zarządu LGD Krasnystaw PLUS na powyższe stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Podgórska.

Dorota Sawa
Prezes Zarządu

 

Boniewo - VI Wojewódzkie Święto Ziół

 

Program VI Wojewódzkie Święto Ziół (pobierz)

 

ogłoszenie o naborze


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji
– umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: Co najmniej roczny staż pracy;
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny;
4. Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera, Umiejętność pracy w grupie, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Umiejętność obsługi strony internetowej, Umiejętność redagowania treści informacyjno – promocyjnej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie: Szkolenia z zakresu animacji oraz komunikacji.
2. Znajomość języków obcych: Znajomość języków- j. angielski w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie
3. Doświadczenie: Doświadczenie w prowadzeniu animacji. Doświadczenie w prowadzeniu biura zarządu, doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.