LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

W dniu 7 października 2022 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Poperczynie odbył się X Festiwal „Smaki Jesieni”.

Festiwal był okazją do integracji środowiska oraz przedstawienia planów LGD „Krasnystaw PLUS” na kolejny rok działania. Festiwalowy konkurs „Smaki Jesieni – produkty z owoców jesieni” zorganizowany został jak co roku w dwóch kategoriach:

  • „Ciasto drożdżowe z wykorzystaniem owoców jesieni”
  • „Smakowity napitek z wykorzystaniem owoców jesieni”.

Za najlepsze ciasta smaków jesieni komisja konkursowa w składzie wybranym z przedstawicieli gmin uznała:

  • I miejsce „Jabłkowo-cynamonowy jeżyk” zgłoszony przez reprezentację KGW Bobrowe- Olesin z gminy Gorzków
  • II miejsce „Pijana Śliwka” zgłoszona przez reprezentację KGW Górzanie z gminy Miejskiej Krasnystaw
  • III miejsce „Tort owocowy” zgłoszony przez reprezentację KGW Brzeziny z gminy Kraśniczyn.

Wśród zgłoszonych smakowitych napitków komisja konkursowa najlepiej oceniła:

  • I miejsce „Nalewka z czerwonej porzeczki z nutką mięty” zgłoszona przez reprezentację KGW Niemienice z gminy Krasnystaw
  • II miejsce „Nalewka z aronii” zgłoszona przez KGW Ostrzyca z gminy Izbica
  • III miejsce „Nalewka z czarnej porzeczki” zgłoszona przez KGW Rożki Kolonia z gminy Rudnik

Oprawę muzyczną, biesiadne przyśpiewki do zabawy festiwalowej zapewnił bogaty repertuar Zespołu Śpiewaczy „Krajka” z Kraśniczyna oraz Kapeli Wujka Romana z Żółkiewki.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus” pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących Gminy: Fajsławice, Siennica Różana, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Żółkiewka, Gorzków, Miasto i Gmina Izbica, Miasto Krasnystaw oraz współorganizatorom: Wójtowi i pracownikom Gminy Żółkiewka, pani Annie Podgórskiej i pracownikom Ośrodka Kultury Samorządowej z Żółkiewce oraz Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Olchowieckiej, za udział i zaangażowanie w organizację Festiwalu „Smaki Jesieni” w Poperczynie!

Dorota Sawa

Prezes Zarządu

smaki jesieni 7    smaki jesieni 1    smaki jesieni 2    smaki jesieni 3    smaki jesieni 4    smaki jesieni 5    smaki jesieni 6

Festiwal Smaki Jesieni w Poperczynie

wnioski konsultacje

W dniu 06.10.2022 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie biura LGD „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2022/G na przedsięwzięcie 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD oraz nr 3/2022/G na przedsięwzięcie 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych.

Udział w spotkaniu konsultacyjno-doradczym jest punktowany w zakresie spełnienia kryterium ”Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD”.

Przystań kajakowa powstała w ramach realizowanego przez Miasto Krasnystaw projektu pn. „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury”, który uzyskała wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przystań została wybudowana w centrum miasta przy ulicy Zaułek Nadrzeczny, z lokalizacją w zatoce rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa. Prace budowlane, w tym zagospodarowanie terenu w pasie rzeki, prowadzone były od lutego do sierpnia br. W ramach inwestycji powstała zatoka z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi ze schodami zejściowymi do wody. Brzeg zatoki został zabezpieczony murem oporowym z gabionów. Powierzchnia przystani wynosi 95 m², a długość zatoki to 63 m.

Nowo wybudowana przystań stanowi I etap zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie.

Głównym celem projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej ogólnodostępnej przystani będą mogli odwiedzić m. in. zabytkowe centrum miasta.

Wartość projektu wyniosła 1 016 122,75 zł, z czego 708 290,93 zł stanowi wsparcie unijne, a 83 328,35 zł pochodzi z budżetu państwa. Wkład własny miasta to 224 503,47 zł.

 

logo1

Ogłoszenia - nabory wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia
o naborze wniosków na granty w zakresie przedsięwzięć
:

2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych - ogłoszenie nr 3/2022/G

oraz

3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD – ogłoszenie nr 2/2022/G

 

Pełna treść ww. ogłoszenia: tutaj

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.