LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’
, który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ do dnia 24 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu: pobierz, formularz zgłoszeniowy: pobierz

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu: tutaj

 

 

Konkurs fotograficzny - Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej

 

Regulamin konkursu fotograficznego (otwórz/pobierz)

Formularz zgłoszeniowy (otwórz/pobierz)

 

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 9 lipca 2020 r. r. o godzinie 14.00
Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2019 i podjęcie uchwał;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2019;
 10. Wybór członków czwartej kadencji Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 11. Wybór członków czwartej kadencji Zarządu Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 12. Wybór członków czwartej kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 13. Inne sprawy organizacyjne;
 14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

informacje dla wnioskodawcow

Nabór 1/2020/G - protokół: download / listy: download

Nabór 1/2020 - protokół: download / listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

W dniu 28 maja 2020 r. w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego realizowanego dla przedsięwzięcia 2.4 „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” na łączną kwotę 140 000,00 zł.

 

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 8 organizacji z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”. Cel operacji zrealizują zadania polegające na wydaniu 9 publikacji:
- „Informator turystyczny” - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw Wrota Roztocza”,
- „Obiekty arianizmu w gminie Krasnystaw” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnystaw,
- „Krasnystaw Wczoraj Krasnystaw Dziś” oraz „Powiat – Miasta Ziemi Krasnostawskiej. Historia. Zabytki. Kultura” – Stowarzyszenia „Gloria Vitae”,
- „Gmina Łopiennik Górny - z bogactwa natury” - Stowarzyszenia „Kraska”,
- „250 lat od erygowania kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce” - Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki,
- „Atrakcyjny Kraśniczyn” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniczynie,
- „Gmina Fajsławice – Naturalnie!” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz
- „Ziemia Fajsławicka na starych fotografiach” - Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Zadania zostaną zrealizowane w jednym etapie do 31 października br.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

Ważne informacje

W dniu 20 maja 2020r. Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” podpisało umowę nr 01213-6935-UM0322430/19 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 9 zadań na łączną kwotę 140 000zł polegających na wydaniu publikacji. Celem operacji jest rozwój i promocja lokalnych produktów oraz dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.