LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

wsdg zaproszenie na wyjazd studyjny

wsdg rekrutacja informacja

Karta rekrutacyjna (pobierz)

 

 

Planowane nabory wniosków 08.2019

 

 

program wizyty studyjnej 11082019

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że autorem zdjęcia pt. Zespół klasztorny jezuitów w Krasnymstawie zamieszczonego na stronie 31 Przewodnika kajakowego powstałego w ramach projektu współpracy pn. ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” realizowanego w partnerstwie przez lokalne grupy działania: LGD ,,Zielony pierścień”, Stowarzyszenie LGD ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszenie LGD ,,Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus”, Stowarzyszenie LGD ,,Dolina Giełczwi”, Stowarzyszenie LGD ,,Polesie” oraz Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie pan Konrad Grochecki.

 

Kraina Rumianku 2019 - info

Kraina Rumianku 2019

 

Relacja z wizyty studyjnej pn. Wykorzystanie zasobów rolniczych i tradycji wsi w kierunku rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizowanej operacji ,,Współpraca się opłaca” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W dniach 15-17 lipca 2019 roku grupa 20 osób z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus uczestniczyła w trzydniowym wyjeździe studyjnym na teren Polesia Lubelskiego i Podlasia.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.