LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

W dniu 8 października 2021 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Poperczynie odbył się Festiwal „Smaki Jesieni”.

Festiwal był okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, integracji środowiska oraz przedstawienia planów LGD „Krasnystaw PLUS” na kolejny rok działania. Festiwalowy konkurs „Smaki Jesieni – produkty z owoców jesieni” zorganizowany został w dwóch kategoriach:
- „Ciasto drożdżowe z wykorzystaniem owoców jesieni”
- „Smakowity napitek z wykorzystaniem owoców jesieni”.

informacje dla wnioskodawcow

 

Nabór 3/2021 i 4/2021 - protokół: download

Nabór 3/2021 i 4/2021 - listy: download

 

Aktualizacja z dn. 13.12 - protokół/listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

ogłoszenie o wynikach naboru

 

Informacja o wynikach naboru pracownika
na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji

 

 

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Zarządu LGD Krasnystaw PLUS na powyższe stanowisko została wybrana pani Agata Mazurkiewicz.

Dorota Sawa
Prezes Zarządu

 

smaki jesieni 2021

 

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Konsultacje

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

Dotychczas przez kilkanaście ostatnich lat ten instrument pod nazwą LEADER sprawdził się na Lubelszczyźnie (i w kraju) na obszarach wiejskich. Był wdrażany poprzez Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez lokalne społeczności z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i innych lokalnych liderów. Finansowane były małe inicjatywy społeczne (jak np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, dziedzictwo lokalne) oraz gospodarcze (tworzenie nowych lokalnych firm i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy i promocja produktów lokalnych). Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.