LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

konkurs s gospodynie

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider / Liderka Roku 2019
Powiatu Krasnostawskiego.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" organizuje konkurs
pn. "Lider / Liderka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2019".
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 11 grudnia 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc)
Regulamin konkursu: download(.pdf)

 

szlak greenways

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zrealizowanym projekcie pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu”.

W wyniku realizacji operacji powstał nowy produkt turystyczny - Szlak Greenways Dziedzictwo Wschodu - oznaczony w terenie przy pomocy 16 tablic (z mapą przebiegu i wskazaniem miejsca postoju) i wyznaczony na mapie utworzonej dla turystów poruszających się po szlaku. Zielony szlak łączy największe lokalne zasoby-atrakcje turystyczne na obszarze LGD, stanowi wzbogacenie oferty turystycznej obszaru oraz tworzy możliwość do realizacji dodatkowych inicjatyw wspierających rozwój obszaru LGD.

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 46 000,00 zł.
Miejsce realizacji: powiat krasnostawski.
Termin realizacji: 2019 r.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Ogłoszenia - nabory wniosków

 

Szanowni Państwo,
informujemy o ogłoszonym naborze wniosków
dla przedsięwzięcia
:

1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - ogłoszenie nr 6/2019

 

Pełna treść ogłoszenia: tutaj

W związku z ogłoszonym naborem, w dniu 13.12.2019r. O godz. 10.00, w siedzibie biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy. Zapraszamy również do udziału w doradztwie indywidualnym świadczonym w biurze LGD w trakcie trwania naboru.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

1. nabór 2/2019 - protokół: download / listy: download

1B. nabór 2/2019 - protokół aktualiz. 06.12: download

2. nabór 3/2019 - protokół: download/ listy: download

2B. nabór 3/2019 - protokół aktualiz. 06.12: download

3. nabór 1/2019/G - protokół i listy: download

 

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

1. nabór 1 - protokół / skan: download(.pdf)

2. nabór 1 - lista operacji / skan: download(.pdf)

3. nabór 5 - protokół / skan: download(.pdf)

3B. nabór 5 - protokół aktualizacja 03.12.2019 / skan: download(.pdf)

4. nabór 5 - lista operacji / skan: download(.pdf)

4B. nabór 5 - lista operacji aktualizacja 03.12.2019 / skan: download(.pdf)

5. nabór 2 - protokół / skan: download(.pdf)

6. nabór 3 - protokół / skan: download(.pdf)

 

 

wykorzystanie narzedzi it

Karta rekrutacyjna (pobierz)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.