LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Konsultacje społeczne - Zmiany w LSR

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Projekt zmian zawiera:
1. Propozycję wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w poszczególnych przedsięwzięciach:

1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 225 000 €
Wzrost wskaźników o: Liczba utworzonych miejsc pracy – 8 szt., Liczba utrzymanych miejsc pracy – 8 osób.
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – 136 374,55 €
Wzrost wskaźników o: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 10 szt., Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 osób.
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR – 51 833,08€
Bez wzrostu wskaźników.
2. Rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć ogłoszonych naborów wniosków.
4. Propozycję wprowadzenia kwoty 120 000 € na działanie 19.3 oraz realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 2.1
Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników oraz inne wprowadzone zmiany zostały oznaczone na czerwono w załączonym dokumencie: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (pobierz)

Czekamy na Państwa propozycje lub uwagi do proponowanych zmian, które należy przesłać na Formularzu zgłaszania uwag (pobierz) w terminie do 23 grudnia 2020 r. w formie:
- elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”,
- pocztą tradycyjną lub
- osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).
Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 05 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

 

Lider/Liderka Powiatu Krasnostawskiego

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider/Liderka Roku 2020
Powiatu Krasnostawskiego.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" organizuje konkurs
pn. "Lider / Liderka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2020".
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc)
Regulamin konkursu: download(.pdf)

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że konkurs fotograficzny „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” został rozstrzygnięty.
Organizator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” powołał komisję w składzie:
1. Wojciech Hus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach
2. Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
3. Wojciech Machejus – pracownik Działu ds. Kultury Krasnostawskiego Domu Kultury
4. Przemysław Sarzyński – FOTO-STUDIO Przemysław Sarzyński

 

Każde zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć było oceniane w skali od 1 do 10 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40. Zdjęcia do oceny zostały przekazane bez formularzy zgłoszeniowych podpisane jedynie numerem zgłoszenia zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

 

europejski festiwal smaku

Informacja o konkursie: pobierz
Karta zgłoszenia: pobierz
Regulamin konkursu: pobierz

11 września w Restauracji Trybunalska, ul. Rynek 4 w Lublinie, odbędzie się jubileuszowa - piąta już edycja konkursu na „Najlepszy Smak Lubelszczyzny”, w którym wyłonione zostaną kulinarne produkty z regionu lubelskiego wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi.
Producenci ubiegać będą się o tytuł „Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2020” w dziewięciu kategoriach: produkty mleczne, produkty mięsne, oleje i tłuszcze, produkty rybołówstwa, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, miody, a także napoje (w tym alkohole) oraz inne. Zgłaszać można dowolną liczbę produktów.

 

Informacja - dni wolne od pracy


Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 15 sierpnia 2020r. ustala się dzień 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy natomiast za dzień 26 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

 

W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 17 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynne.

 

ogłoszenie o wynikach naboru

 

Informacja o wynikach naboru pracownika
na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji

 

 

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Zarządu LGD Krasnystaw PLUS na powyższe stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Podgórska.

Dorota Sawa
Prezes Zarządu

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.