LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w latach 2014-2022 wsparło finansowo działania podejmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, którzy zrealizowali projekty w ramach celu „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru”. LGD przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 5 876 279,16 zł.

W ramach powyższego celu dofinansowano 73 projekty w tym m.in. Szlak Kajakowy na rzece Wieprz, Szlak Rowerowy Greenways „Dziedzictwo Wschodu”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Siennicy Różanej, Izbę Pamięci w Małochwieju Dużym, Miejsce do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie, Centrum Aktywności Społecznej w Dobryniowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie oraz projekt rewitalizacji Wieży Ariańskiej w Krynicy.

Najwięcej środków w ramach wskazanego celu pozyskały Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD na projekty budowy i przebudowy świetlic wiejskich, gminnych centrów kultury, zabytkowych budynków, placów zabaw dla dzieci, a także na doposażenie lokalnych świetlic oraz organizację punktów informacji turystycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów.


Granty    Granty    Granty    Granty

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.