LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 09 lutego 2024 r. o godzinie 930 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2.       Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Przyjęcie porządku obrad;

5.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach planu Strategicznego Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6.       Inne sprawy organizacyjne;

7.       Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 09 luty 2024 r.  o godzinie 10.05 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 02.02.2024 r. do 09.02.2024 r. w godz. od 800 do 1600.

Z poważaniem,
Dorota Sawa
Prezes Zarządu

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.