Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-200 Biłgoraj
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski
Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, ul. Matysiaka 7, 23-230 Krasnystaw

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym dotyczącym wykonania gadżetów promocyjnych w ramach projektu współpracy realizowanego na obszarze w/w LGD w ramach Działania 19 Leader; Poddziałanie 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie gadżetów promocyjnych.

2. Termin wykonania zamówienia od 1 lutego 2021 do dnia 30 marca 2021 roku

 

Zaproszenie do składania ofert: download(.pdf)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: download(.pdf)
Formularz ofertowy: download(.doc)
Przetwarzanie danych osobowych: download(.docx)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.