1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku w terenie pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu

Informujemy, że w dniu 15.06.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 122/15/06/2018 ukazało się zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu na obszar LGD Krasnystaw, zwanego dalej "wyjazdem studyjnym" dla 40 osób dorosłych w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania Krajna Złotowska (link).

 

Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 16.05.2018r. – 05.06.2018 r.
do Biura LGD ,,Krasnystaw Plus” wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez:
KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

załącznik: download

   Zgodnie z zasadą konkurencyjności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Matysiaka 7 informuje o zaproszeniu do złożenia oferty na małą infrastrukturę rekreacyjną realizowaną w ramach projektu współpracy ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 05 czerwca 2018 r o godz. 12.00

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.