Szanowni Państwo,
w związku z aktualizacją Planu Szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD Krasnystaw PLUS, Zarząd LGD unieważnia zapytanie ofertowe dt. Przeprowadzenia szkolenia i wydruku materiałów szkoleniowych z dn. 22.11.2016r

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i wydruku materiałów szkoleniowych w zakresie Kontrola wewnętrzna i audyt procedur dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS na stanowisku Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i dostarczenie materiałów promocyjnych: pamięć USB typu pendrive, Power bank.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, materiałów promocyjnych.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie Ocena i analiza biznes planu oraz koszty kwalifikowane w projektach dla pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS oraz członków Rady LGD Krasnystaw PLUS.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.