1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Rola i metody pracy Animatora społeczności lokalnej” dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Kontrola wewnętrzna i audyt procedur” dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Koordynator ds. wdrażania projektów grantowych i kontroli wewnętrznej.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach przedsięwzięcia 1.4 ,,Wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up”

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up” celem wzmocnienia lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych i wzrostu kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości.

Ogólny zakres tematyczny szkolenia:

  • Współczesne trendy w środowisku startupowym
  • Modele biznesowe startupów
  • Formy organizacyjno – prawne startupów
  • Tworzenie Biznes Planu
  • Wycena Biznes Planu
  • Możliwości sfinansowania pomysłu

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Zmiany przepisów prawnych ZUS, Urząd Skarbowy dla pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: księgowa LGD.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Obsługa klienta/skuteczne doradztwo dla pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji / Koordynator ds. wdrażania projektów grantowych i kontroli wewnętrznej / Dyrektor biura.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.