Informujemy, że w dniu 25.04.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 22/25/04/2018 ukazało się zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie LGD "Zielony Pierścień" (link).

 

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Kontrola wewnętrzna i audyt procedur” dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Koordynator ds. wdrażania projektów grantowych i kontroli wewnętrznej.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Rola i metody pracy Animatora społeczności lokalnej” dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

    W związku z planowanym zakupem materiałów promocyjnych związanym z realizacją harmonogramu planu komunikacji na rok 2018 zgodnego z LSR LGD ,,Krasnystaw PLUS” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: wykonanie teczek dyplomowych.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie teczek dyplomowych (okładek na dyplom)

    W związku z planowanym zakupem materiałów promocyjnych związanym z realizacją harmonogramu planu komunikacji na rok 2018 zgodnego z LSR LGD ,,Krasnystaw PLUS” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: wykonanie długopisów promocyjnych.

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie długopisów promocyjnych LGD „Krasnystaw PLUS”.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.