1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: tekstylna ścianka reklamowa

1. Zamawiający:
Związek Stowarzyszeń Lubelska Unia Pozarządowa Dziedzictwo Wschodu

2. Przedmiot wyceny:
Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do oznakowania i wyznaczenia szlaku Greenways Dziedzictwo Wschodu,wytyczonego na stronie http://bit.ly/szlakigreenways obejmującego obszar funkcjonowania lokalnych grup działania z woj. lubelskiego – wycena za 200 km szlaku w 3 opcjach:

Uzupełnienie zapytania ofertowego na świadczenie usług prawnych

W związku z kierowanymi zapytaniami Oferentów uzupełniamy zapytanie ofertowe w następującym zakresie:

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawnych

1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: świadczenie usług informatycznych

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.