LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

Relacja z "Festiwalu pączka i faworka"
Siennica Nadolna, 16 lutego 2023 r.

"Festiwal Pączka i Faworka” zorganizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus" we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, w ramach działań na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi powiatu krasnostawskiego.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała: pani Edyta Gajowiak-Powroźnik – Członek Zarządu LGD "Krasnystaw Plus" oraz Wójt Gminy Krasnystaw wraz z panią Dorotą Rybczyńską – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, uroczyście witając zaproszonych gości, delegacje władz i mieszkańców z gmin powiatu krasnostawskiego. Starosta Powiatu Krasnostawskiego, pan Andrzej Leńczuk, w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji tłustego czwartku, ukazującej wyjątkowy dorobek kulinarny lokalnej społeczności. W trakcie festiwalu przedstawiony został filmik prezentujący "Lubelski Szlak Kulinarny - Zasmakuj w Tradycji" powstały dzięki współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania: Kraina wokół Lublina, Zapiecek, Krasnystaw Plus, Ziemia Biłgorajska oraz Ziemi Kraśnickiej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

IX edycja Festiwalu, podczas którego świętowano zwyczaj "Tłustego czwartku", przebiegała w wyjątkowo miłej atmosferze integrując lokalną społeczność, budując poczucie jedności i wspólnoty wśród mieszkańców regionu krasnostawskiego. Impreza o wieloletniej już historii ukazująca m.in. wyjątkowy dorobek kulinarny wsi krasnostawskich pozwala czerpać inspiracje z udziału w tym wydarzeniu, jednocześnie podtrzymując i utrwalając dziedzictwo kulinarne wśród społeczności regionu krasnostawskiego.

W trakcie festiwalu odbył się konkurs pn. "Najsmaczniejszy Pączek". Komisja konkursowa, wybrana z przedstawicieli KGW Gmin Powiatu Krasnostawskiego, oceniała walory smakowe i estetyczne zgłoszonych do konkursu pączków.

Werdykt był następujący:

  •     I miejsce - Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" - Gmina Krasnystaw
  •     II miejsce - KGW "Łopuszanie" w Tarnogórze Kolonii - Gmina Izbica
  •     III miejsce - KGW w Woli Żulińskiej - Gmina Łopiennik Górny

Zdobywcom pierwszych trzech miejsc w konkursie wręczono dyplomy i nagrody, a wszystkim pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe podziękowania za uczestnictwo i oprawę muzyczną.

W części artystycznej festiwalu wystąpili pani Ewa Bober i pan Piotr Jaworski z Zespołu Śpiewaczy.

Serdecznie dziękujemy pani Dorocie Rybczyńskiej - Dyrektorowi GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej oraz pracownikom GCK za współpracę i pomoc przy organizacji festiwalu, a wszystkim uczestnikom IX edycji Festiwalu Pączka i Faworka dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzone chwile.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z festiwalu.

Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023   


Festiwal pączka i faworka 2023    Festiwal pączka i faworka 2023

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.