LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

2. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

informacje dla wnioskodawcow

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

2. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Festiwal Smaki Jesieni 2017

 

Relacja z VII Festiwalu ,,Smaki Jesieni” 2017 w Poperczynie.

W dniu 13 października 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Poperczynie odbył się VII Festiwal ,,Smaki Jesieni”.

 

informacje o naborach

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami, dotyczącymi składania wniosków, zamieszczonymi na stronie ogłoszenia o naborach.

 

kurs kulinarny

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi spotkań konsultacyjno - doradczych w ramach ogłoszonych naborów informujemy, iż kolejne spotkanie odbędzie się
w dniu 26.10.2017 r. o godz. 9.00.

 

kurs kulinarny

   Niniejszym informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 09 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

 

szczegóły w załączniku: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.