LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

    Zapraszamy mieszkańców powiatu krasnostawskiego zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020 na spotkania informacyjno - doradcze.

Ramowy program spotkań:
- Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
- Harmonogram naborów;
- Niezbędne dokumenty;
- Procedura naboru i oceny.

Terminy i miejsca spotkań:

Lp Data i godzina Miejsce spotkania
1 05 września 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)
2 07 września 2016r.
godz. 13.00
ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
(siedziba Urzędu Miasta)
3 09 września 2016r.
godz. 9.00
ul. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
(siedziba Urzędu Gminy)
4 15 września 2016r.
godz. 9.00
Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
(siedziba Urzędu Gminy)
5 03 października 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)
6 04 października 2016r.
godz. 9.00
Łopiennik Górny 1b, 22-351 Łopiennik Górny
(siedziba GOK)

 

    Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym
tj. w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie, jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce PROW 2014-2020.

granty wnioski

 

 Uprzejmie informujemy, iż na stronie LGD Krasnystaw PLUS zostały zamieszczone wnioski o przyznanie małych grantów oraz udostepnione linki do wniosków dla przedsiebiorców, samorządów oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą pod adresem: wnioski o przyznanie pomocy

 

   Ponadto zgodnie z przyjętym harmonogramem zaplanowano termin naborów wniosków od 17.10.2016 do 04.11.2016 dla następujących przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw – limit na działanie: 1 800 000,00zł;
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 590 000,00 zł;
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru – limit na działanie: 100 000,00 zł;
3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD – limit na działanie: 300 000,00 zł;
3.4. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla osób z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy – limit na działanie: 150 000,00zł.

Uwaga!
Oficjalne ogłoszenia o naborach wraz z dokumentacją konkursową opublikujemy na naszej stronie internetowej po zatwierdzeniu podanych terminów przez Zrząd Województwa.
Zastrzegamy możliwość zmiany podanych terminów w przypadku braku w/w akceptacji.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw, ponownie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

jarmark 20160819 21

 

 

 

Zapraszamy na
Jarmark Produktu Lokalnego i Rękodzieła
odbywający się w ramach Chmielaków Krasnostawskich w dniach 19-21 sierpnia 2016r.

 

konferencja_sandomierz

Szanowni Państwo,
    Serdecznie zapraszam na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”, która odbędzie się w Sandomierzu w dniach 26 - 28 sierpnia 2016 r.
    Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie tworzenia, funkcjonowania inkubatorów kuchennych/przetwórczych i ich roli we wprowadzaniu na rynek przetworzonych produktów lokalnych. Przedstawione zostaną również szlaki kulinarne jako element zachowania dziedzictwa kulinarnego i rozwoju turystyki. Do udziału w zaplanowanych panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy ekspertów i praktyków, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny konferencji. Udział w konferencji potwierdził p. Ryszard Zarudzki - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Konferencji towarzyszy śniadanie i kiermasz produktów lokalnych na rynku Starego Miasta w Sandomierzu w dniu 28 sierpnia 2016 r. Podczas kiermasz będzie można odwiedzić stoiska wystawców z produktami lokalnymi najwyższej jakości. Wśród produktów nie zabraknie tradycyjnych wypieków, smakowitych wędlin, regionalnych napitków, lodów własnej produkcji, miodów oraz wielu innych osobliwych smaków kojarzonych z produktem lokalnym. W czasie trwania kiermaszu odbędzie się „Przegląd produktów lokalnych”, który będzie niepowtarzalną okazją do wzbogacenia swojej wiedzy na temat produktów lokalnych, sposobów ich wytwarzania i tradycji jaka się z tym łączy.

szkolenia jezyk komputer

 

 

 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Filia w Krasnymstawie
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ”
zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach*:
- z języka angielskiego
- z zakresu ITC (szkolenia komputerowe)...

zobacz szczegóły

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.