LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

granty wnioski

 

 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”
informuje o wydłużeniu terminu
naboru i konsultacji fiszek operacji

 

  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw – limit na działanie: 1 800 000,00zł;
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 590 000,00 zł;
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru – limit na działanie: 100 000,00 zł;
3.4. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla osób z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy – limit na działanie: 150 000,00zł.

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: do 7 października 2016 r.

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

granty wnioski

 

 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”
informuje o terminie naboru i konsultacji
fiszek operacji

 

  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw – limit na działanie: 1 800 000,00zł;
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 590 000,00 zł;
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru – limit na działanie: 100 000,00 zł;
3.4. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla osób z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy – limit na działanie: 150 000,00zł.

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: od 15 września 2016 r. do 29 września 2016 r.

Konkurs SUPER Gospodynie

 

 Informujemy, że na łamach tygodnika Super Tydzień Chełmski trwa konkurs SUPER Gospodynie Powiatu Krasnostawskiego.
Do wygrania atrakcyjne nagrody.

 

 

  Za I miejsce w konkursie nagrodą będzie Bon o wartości 1500zł (ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie),
za II miejsce - Bon o wartości 1000zł i za III – Bon o wartości 800zł (sfinansowane przez LGD „Krasnystaw PLUS” w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020).
  Nagrodą za miejsca od 4 do 10 będą stojaki wystawiennicze (roll-up) promujące działalność KGW sfinansowane również przez LGD.

  Spośród osób głosujących zostaną wylosowane 3 osoby, które w nagrodę otrzymają kosze z lokalnymi produktami marki „Krasna Chata”.

  Gala finałowa konkursu odbędzie się 15 października 2016r. na Festiwalu organizowanym z okazji 150 – lecia ruchu Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.

    Zapraszamy mieszkańców powiatu krasnostawskiego zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020 na spotkania informacyjno - doradcze.

Ramowy program spotkań:
- Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
- Harmonogram naborów;
- Niezbędne dokumenty;
- Procedura naboru i oceny.

Terminy i miejsca spotkań:

Lp Data i godzina Miejsce spotkania
1 05 września 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)
2 07 września 2016r.
godz. 13.00
ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
(siedziba Urzędu Miasta)
3 09 września 2016r.
godz. 9.00
ul. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
(siedziba Urzędu Gminy)
4 15 września 2016r.
godz. 9.00
Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
(siedziba Urzędu Gminy)
5 03 października 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)
6 04 października 2016r.
godz. 9.00
Łopiennik Górny 1b, 22-351 Łopiennik Górny
(siedziba GOK)

 

    Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym
tj. w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie, jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.