LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

kurs kulinarny

   Niniejszym informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 09 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

 

szczegóły w załączniku: download(.pdf)

 

kurs kulinarny

Wyjaśnienie
Dot. Ogłoszenia nr 3/2017 oraz 4/2017
zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” o naborze wniosków dotyczący przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia 2.3 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej.

 

Niniejszym informujemy, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw Plus” w ogłoszeniach o naborach z dnia 05.10.2017r. dot. ogłoszenia 3/2017 i 4/2017 pojawił się błąd edytorski w terminach planowanych naborów oraz dostępnej kwocie w ramach naboru nr 4/2017.

Wyjaśniamy, iż prawidłowy termin w/w naborów
to: 23.10.2017 - 06.11.2017 r.
dostępna kwota w ramach naboru 4/2017 to 200 000, 00.

Prezes Zarządu
Dorota Sawa
Krasnystaw, 06.10.2017

kurs kulinarny


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków
o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Pełna treść ogłoszeń o naborach nr 3/2017, nr 4/2017, 5/2017 oraz nr 6/2017
znajduje się w menu PROW 2014-2020 / Ogłoszenia o naborach

Szkolenie Akademia Start-up

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” zaprasza osoby młode do 34 roku
na szkolenie: Aktywność ludzi młodych
w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up
- celem wzmocnienia lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych i wzrostu kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach przedsięwzięcia 1.4 ,,Wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku przedsiębiorczości – Akademia Start-up”.

plakat Smaki Ziemi Krasnostawskiej

 

 

Spotkanie promujące Dziedzictwo Kulinarne
Regionu Krasnostawskiego

Rynek Miejski, 23 września 2017r.

 

szczegóły na plakacie

informacje dla eneficjentów

 

Informacja dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Szanowni Państwo,
   uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS w zakładce Księga Wizualizacji PROW (tutaj) znajduje się link do Księgi Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i zasad tworzenia dokumentów.

   Poniżej wymienionego linku znajduje się link za pomocą którego można pobrać logo LGD Krasnystaw PLUS do wykorzystania przez Beneficjentów, którym zostały nadane punkty w ramach przeprowadzonych naborów, dotyczących kryterium "Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finasowania".

   Nadmieniamy również, iż w przypadku wykorzystania loga w materiałach promocyjnych lub dokumentach należy m.in.:

  • zastosować proporcjonalne skalowanie logo
  • zamieszczane znaki muszą być równej wysokości oraz muszą być zachowane równe odstępy
  • kolejność znaków musi być zgodna z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące logotypów towarzyszących znajdą Państwo od strony 52 w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.