LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Ankieta

 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS.

   Celem badania jest poznanie zdania mieszkańców nt. warunków życia w regionie oraz dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. Pozyskane wyniki posłużą do opracowania badań do monitoringu i ewaluacji działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz wdrażania LSR.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, przy ul. Matysiaka 7, do 20.01.2018r.

Ankieta: download(.docx)

 

informacje dla organizacji pozarządowych

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.01.2018 r. o godz. 15.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie odbędzie się spotkanie adresowane do osób zainteresowanych złożeniem wniosku na powierzenie grantu.

 

Planowane nabory wniosków w ramach poniższych przedsięwzięć:

  • 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki w tym wskaźnik do realizacji Publikacje z zakresu historii, kultury i turystyki
  • 2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru

plakat XVII Forum Gospodarcze

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Sali Bankietowej Stowarzyszenia Integracyjnego ,,MAGNUM BONUM” w Krasnymstawie odbyło się XVII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości.

Organizatorem XVII Forum Gospodarczego 2017 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”, a Partnerami Organizacyjnymi Powiat Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

protokół / skan: download(.pdf)

korekta protokołu z 15.12 / skan: download(.pdf)

 

lista obecności / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

 

lgd kp kartka sw 2017

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.