LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy dodatkowe wyjaśnienia
dt. składanych kryteriów oceny operacji.

 

 

spotkanie szkoleniowe

Informujemy, że szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizowane w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku, odbędzie się w dniu 03.11.2016r. o godz. 9.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione również założenia projektu
„Mikro innowacje – Makro korzyści”.

Wiecej o projekcie: download(prezentacja.pdf)

Poniżej treść newslettera dotyczącego w/w projektu:

plakat LGD spotkania k d

 

  

W dniu 15 października 2016 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się Festiwal „Smaki Jesieni”.
W tym roku festiwal połączony był z Galą Jubileuszową 150-lecia ruchu Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, Wójt Gminy Żółkiewka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej.

 

 

kurs kulinarny

 

 

Informujemy o najbliższych spotkaniach szkoleniowych:

 

 

1. Szkolenie dt. sporządzania biznesplanu w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

   - dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz osób podejmujących działalność gospodarczą
   - w dniu 26.10.2016r., o godz. 9.00
   - w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

2. Szkolenie w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku

   - dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
   - w dniu 03.11.2016r., o godz. 9.00
   - w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń miejsce szkolenia może ulec zmianie.

 

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

PONOWNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

granty wnioski


W dniu 15 października 2016 roku w Żółkiewce odbędzie się Festiwal „Smaki Jesieni" połączony z Galą Jubileuszową 150-lecia ruchu KGW w Polsce.
Organizatorem Festiwalu jest Wójt Gminy Żółkiewka, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej oraz Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS".


   W ramach Festiwalu nastąpi rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Pierwszy z nich to SUPER Gospodynie Powiatu Krasnostawskiego 2016, którego organizatorami są: Super Tydzień Chełmski, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz LGD Krasnystaw PLUS. Głowna nagroda to bon o wartości 1500zł od Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, drugie miejsce - bon o wartości 1000 zł, a za trzecie – bon o wartości 800zł, ufundowane przez LGD. Dla kół które zajmą miejsca od 4 do 12 również przewidziano nagrody – tj. roll-upy wystawiennicze promujące działalność KGW współfinansowane przez BS w Krasnymstawie. Dla laureatów drugiego konkursu „Smaki Jesieni – produkty z owoców” w kategoriach nalewka i ciasto jesieni przewidziano bony wartościowe w wysokości 250zł, 150zł i 100 zł odpowiednio za I, II i III miejsce, sfinansowane przez LGD.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.