LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

granty wnioski


W dniu 15 października 2016 roku w Żółkiewce odbędzie się Festiwal „Smaki Jesieni" połączony z Galą Jubileuszową 150-lecia ruchu KGW w Polsce.
Organizatorem Festiwalu jest Wójt Gminy Żółkiewka, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej oraz Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS".


   W ramach Festiwalu nastąpi rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Pierwszy z nich to SUPER Gospodynie Powiatu Krasnostawskiego 2016, którego organizatorami są: Super Tydzień Chełmski, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz LGD Krasnystaw PLUS. Głowna nagroda to bon o wartości 1500zł od Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, drugie miejsce - bon o wartości 1000 zł, a za trzecie – bon o wartości 800zł, ufundowane przez LGD. Dla kół które zajmą miejsca od 4 do 12 również przewidziano nagrody – tj. roll-upy wystawiennicze promujące działalność KGW współfinansowane przez BS w Krasnymstawie. Dla laureatów drugiego konkursu „Smaki Jesieni – produkty z owoców” w kategoriach nalewka i ciasto jesieni przewidziano bony wartościowe w wysokości 250zł, 150zł i 100 zł odpowiednio za I, II i III miejsce, sfinansowane przez LGD.

plakat LGD spotkania k d

 

Zapraszamy mieszkańców powiatu krasnostawskiego zainteresowanych pozyskaniem dotacji, w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020, na spotkania informacyjno - doradcze.


Ramowy program spotkań:

- Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
- Harmonogram naborów;
- Niezbędne dokumenty;
- Procedura naboru i oceny.

Terminy i miejsca spotkań:

Lp Data i godzina Miejsce spotkania
1 03 października 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)
2 04 października 2016r.
godz. 9.00
Łopiennik Górny 1b, 22-351 Łopiennik Górny
(siedziba GOK)
3 25 października 2016r.
godz. 9.00
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
(siedziba LGD)

 

    Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym
tj. w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie, jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce PROW 2014-2020.

granty wnioski

 

 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”
informuje o wydłużeniu terminu
naboru i konsultacji fiszek operacji

 

  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw – limit na działanie: 1 800 000,00zł;
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 590 000,00 zł;
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru – limit na działanie: 100 000,00 zł;
3.4. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla osób z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy – limit na działanie: 150 000,00zł.

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: do 7 października 2016 r.

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

granty wnioski

 

 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”
informuje o terminie naboru i konsultacji
fiszek operacji

 

  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw – limit na działanie: 1 800 000,00zł;
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 590 000,00 zł;
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru – limit na działanie: 100 000,00 zł;
3.4. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla osób z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy – limit na działanie: 150 000,00zł.

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: od 15 września 2016 r. do 29 września 2016 r.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.