LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

konkurs s gospodynie

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider/ka Roku 2016
Powiatu Krasnostawskiego.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" organizuje konkurs
pn. "Lider/ka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2016".
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc)
Regulamin konkursu: download(.pdf)

kiermasz 11i18 12 2016

 

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem rękodziełem świątecznym informujemy
o możliwości bezpłatnego udostępnienia
4 miejsc wystawienniczych w ramach Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego przy Krasnej Chacie 11 i 18 grudnia 2016r. w godz. 13.00-16.00.

 

 

 

   W ramach Kiermaszu możliwe będzie zaprezentowanie wyrobów rękodzielniczych, ozdób świątecznych, wyrobów cukierniczych lub przetworów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Do dyspozycji oddane będą 2 domki wystawiennicze.
   Wystawców zainteresowanych sprzedażą swoich produktów prosimy o kontakt z biurem LGD pod nr (82) 576 70 49 lub 506 371 309, w celu ustalenia uczestnictwa.

informacje dla wnioskodawcow

   Podajemy link (otwórz), pod którym znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, obowiązująca w ogłoszonych naborach przez LGD Krasnystaw nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.

   Jednocześnie informujemy, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym (instrukcja - otwórz).

   Ponadto informujemy, że „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jest załącznikiem do wniosku w ogłoszonych naborach nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016 i jest do pobrania na stronie UOKiK (otwórz)

 

informacje dla wnioskodawcow

   Informujemy, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020 dane finansowe we wniosku, w tym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, należy wykazać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po "obcięciu" groszy).

 

kurs kulinarny


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków
o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Pełna treść ogłoszeń o naborach w zakładce PROW 2014-2020 / Ogłoszenia o naborach

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.