LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

Podsumowanie trwającego od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
projektu językowego
„Let’s walk, talk and act - przejdźmy się, porozmawiajmy i zadziałajmy”

projekt SPOD 01

...kliknij obraz aby powiększyć

W dniu 7 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Orłowie Drewnianym odbyło się podsumowanie trwającego od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. projektu językowego „Let’s walk, talk and act- przejdźmy się, porozmawiajmy i zadziałajmy”.

W ramach tego projektu uczniowie skorzystali m.in. z warsztatów językowych oraz zajęć z native speakerem z Irlandii podczas których doskonalili swoje umiejętności językowe i poszerzali wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Wzięli także udział w obozie językowym EuroWeek w miejscowości Różanka, rajdzie rowerowym oraz przygotowali publikację o swojej rodzinnej miejscowości a także przedstawienie w języku angielskim. W trakcie trwania projektu każdy kraj przygotował krótki film oraz prezentację multimedialną o swojej szkole i miejscowości. Zarówno film jak i prezentacja umieszczone zostały na platformie TwinSpace, która jest miejscem komunikowania się szkół. Uczniowie mieli także możliwość spotkania online z kolegami z Portugali.

Pozostał jeszcze ostatni punkt projektu - wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz wizyta w Centrum Brytyjskim UMCS i British Council. Podczas wycieczki wraz z przewodnikiem młodzież zwiedzi teatr, pozna jego historię, dowie się jak powstaje spektakl, obejrzy pracownie teatralne i garderoby. W Centrum Brytyjskim natomiast zapozna się z kulisami pracy tego miejsca. Za największe korzyści wynikające z realizowanego projektu młodzież uznała:

  • doskonalenie swoich umiejętności językowych, szczególnie komunikacyjnych
  • przełamanie bariery językowej
  • pokazanie swojej miejscowość i jej okolic
  • poznanie ciekawych ludzi oraz miejsc
  • pokazanie swoich mocnych stron

projekt SPOD 02 projekt SPOD 03

projekt SPOD 04 projekt SPOD 05

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.