LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

lgd krasnystaw ksow marka lokalna stopka

lgd krasnystaw ksow marka lokalna

 

Szanowni Państwo !

Informujemy, że projekt Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus” na realizację operacji pn. „Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019 stworzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Krajna Złotowska”, LGD „Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w konkursie nr 3/2019, Działanie 4 KSOW uzyskał aprobatę komisji oceniającej zajmując pierwsze miejsce.

 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 72 990,04 zł

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Partnerem KSOW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” Dorotę Sawę a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie reprezentowanym przez Dyrektora CDR Jacka Węsierskiego odbyło się 14 czerwca 2019 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Wiceminister złożył gratulacje wszystkim Partnerom KSOW za wysokiej jakości projekty zaznaczając, że projekty te stanowią istotny element w wspieraniu rozwoju polskiej wsi, podkreślając również fakt, że wyzwania, które podejmują partnerzy w ramach swoich projektów, realizują Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące rekrutacji na formy realizacji operacji.

Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link do strony), oraz strony internetowej Partnera KSOW www.lgdkrasnystaw.pl na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (link do strony z formularzem)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.