LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Konsultacje społeczne

   Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS na wniosek Rady LGD podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, „Podręcznika procedur i zasad …” oraz „Procedury przyznawania pomocy …” . Proponowane zmiany w treści dokumentów dotyczą ujednolicenia nazw wskaźników, korekt błędów językowych, uzupełnień, przyporządkowania nazw i wartości wskaźników rezultatu adekwatnych do wskaźników produktu, zasad wyboru wniosków oraz dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. Wszystkie propozycje zmian w dokumentach zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia lub zmiany został przekreślony.

   Projekt zmian zawiera propozycję podziału dodatkowo przyznanych środków, o jakie będzie ubiegać się LGD. Ich podział wymaga zachowania zasady wyliczenia 11% od wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej oraz wielokrotności 10 tys. zł a także przeznaczenia w/w kwoty na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR.

   Propozycja określona przez LGD to: 10% wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej oraz wielokrotności 10 tys. zł czyli 800 000 zł, do wykorzystania na lata 2022-2023. Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników, prezentuje tabela:

 

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

600 000

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

2

Liczba utworzonych miejsc pracy

3

Liczba utrzymanych miejsc pracy

8

Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska i klimatu

1

1.2 Tworzenie  nowych przedsiębiorstw

200 000

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

2

Liczba utworzonych miejsc pracy

2

Liczba utrzymanych miejsc pracy

2

Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska i klimatu

1

Suma

800 000

 

 

Zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie podwyższenia wskaźników, budżetu i planu działania o wartości wskazane powyżej, które w treści projektu zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można przesłać na formularzu w terminie do 30 maja 2019 r. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”, faksem (82 576 70 49), pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).

Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 29 maja 2019r. o godzinie 8.30 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

 

Formularz zgłaszania uwag (.doc)
download

 

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (otwórz)

Regulamin pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (otwórz)
- Załącznik nr 1 do Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020
- Załącznik nr 1 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

 

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

 • Procedura (otwórz)
 • Załącznik Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji (otwórz)
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o powierzenie grantu (otwórz)
 • Załącznik nr 8 - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków (otwórz)
 • Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD (otwórz)
 • Załącznik nr 10 - Karta oceny zgodności z LSR (otwórz)
 • Załącznik nr 12 - Wzór Pisma informującego o wynikach oceny dokonanej przez Radę LGD (otwórz)
 • Załącznik nr 13 - Wzór rejestru interesów Członków Organu Decyzyjnego (otwórz)
 • Załącznik nr 19 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu (otwórz)

 

Procedury i zasady regulujące przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

 • Podręcznik procedur i zasad (otwórz)
 • Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji (otwórz)
 • Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Załącznik nr 3 - Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu tajemnicy (otwórz)
 • Załącznik nr 7 - Wzór ogłoszenia o naborze wniosków (otwórz)
 • Załącznik nr 11 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD (otwórz)
 • Załącznik nr 12 - Karta oceny zgodności operacji z LSR - Karta oceny wniosku (otwórz)
 • Załącznik nr 16 - Protokół z posiedzenia Rady LGD (otwórz)
 • Załącznik nr 17 - Pismo informujące o wynikach oceny dokonanej przez Radę LGD (otwórz)
 • Załącznik nr 18 - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (otwórz)
 • Załącznik nr 19 - Rejestr interesów członków organu decyzyjnego (otwórz)
 • Załącznik nr 22 - Weryfikacja podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej (otwórz)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.